anh-8-mot-day-chuyen-san-xuat-cua-cong-ty-det-may-29-3-da-nang-6151.jpg
Công nhân làm việc tại một dây chuyền sản xuất của Công ty Dệt may 29/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/5/2023 đào tạo nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2023. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố.

Việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện nêu trên phải bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả ngay sau khi học; lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề phải nắm được thông tin về đào tạo như nghề cần học, học ở đâu và việc làm sau khi học nghề.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố; rà soát nhu cầu học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và nhu cầu đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 70 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động nông thôn, lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố. Từ năm 2012 đến nay, có 28 cơ sở tham gia đào tạo nghề miễn phí cho gần 10.000 học viên lao động nông thôn, lao động diện chính sách, xã hội. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt hơn 80%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố căn cứ theo hợp đồng đào tạo nghề giữa đơn vị đào tạo với người học, mức hỗ trợ theo nhóm đối tượng quy định tại các Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 580/QĐ-UBND và các quy định khác có liên quan để hỗ trợ, thanh toán kinh phí đào tạo nghề cho đơn vị đào tạo theo thực tế đào tạo bảo đảm quy định.

Đối với các đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an thực hiện theo Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các quy định liên quan.

Việc lựa chọn các đơn vị tham gia đào tạo nghề phải bảo đảm các điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với các quy định về hỗ trợ đào tạo cho đối tượng chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. UBND thành phố giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện việc lựa chọn đơn vị tham gia đào tạo cho lao động thuộc các đối tượng trên và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức tư vấn, rà soát, tổng hợp nhu cầu học nghề cho lao động thuộc diện chính sách, xã hội, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn để tổng hợp, triển khai thực hiện.

ANH ĐÀO