cuon-sach-cua-tong-bi-thu-la-cam-nang-ve-dai-doan-ket-toan-dan-toc-1022.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); buổi lễ được kết nối đến điểm cầu tại các nước có các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như Liên bang Nga, Australia, Cộng hòa Séc, Hungaria...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai, và Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm chủ trì buổi lễ.

Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các cấp, ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả hơn nữa công tác quan trọng này, đồng thời định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

cuon-sach-cua-tong-bi-thu-la-cam-nang-ve-dai-doan-ket-toan-dan-toc-1023.jpg
Đại biểu tham dự tìm hiểu nội dung của cuốn sách

Nói về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cuốn sách, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, đây là cuốn sách quý tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với MTTQ VN, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng, các tầng lớp trong xã hội, đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Với văn phong mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người, nội dung cuốn sách toát lên tư tưởng lớn, tình cảm chân thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh dung dị, đời thường của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở 63 tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị.

Được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, không chỉ mang giá trị đặc biệt, Cuốn sách sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

cuon-sach-cua-tong-bi-thu-la-cam-nang-ve-dai-doan-ket-toan-dan-toc-1024.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bấm nút ra mắt sách

Thông tin thêm về quá trình biên tập và xuất bản cuốn sách, ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết, cuốn sách gồm 748 trang, chia làm 3 phần.

Phần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm 5 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, thể hiện sự lãnh đạo ở tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt chính trị, hạt nhân đoàn kết, cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phần thứ hai: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, lời kêu gọi, trả lời phỏng vấn... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam,…

Phần thứ ba: Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước, gồm 34 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm, làm việc tại các địa phương, cơ sở.

Đặc biệt, Cuốn sách tuyển chọn hơn 100 bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các giới và đặc biệt là một số hình ảnh hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng cho biết, để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn.

Theo VOV