Về kiến nghị của tri huyện Thanh Chương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản giao các phòng ban, đơn vị rà soát, kiểm tra thực tế, giải quyết kịp thời và trách nhiệm, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị. Ngày 18/6/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2419/SNN-KHTC trả lời kiến nghị cử tri.

Liên quan đến dự án nêu trên, ngày 20/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 2017/BNN-ĐĐ về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An với nội dung: “... Việc bố trí kinh phí để tiếp tục thi công, phát huy hiệu quả của Dự án Sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương như kiến nghị của cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do hệ thống đê lớn trong khi nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý còn hạn chế, chưa thể đáp ứng hết nhu cầu đề nghị hỗ trợ của địa phương... Vì vậy, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thực hiện tốt các nguồn vốn đã được Trung ương bố trí, kết hợp huy động nguồn lực của địa phương để tiếp tục đầu tư tu bổ, nâng cấp các tuyến đê trên địa bàn, trong đó có Dự án Sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương...”.

Xây kè bờ sông Lam ngoài đê thuộc địa bàn xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương)

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đoạn từ K0+00 - K3+262,66 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND.NN ngày 22/9/2011; nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ, chương trình củng cố nâng cấp đê sông và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tuyến đê thiết kế có chiều dài 3.262,66m, điểm đầu (K0) giáp xã Thanh Dương, điểm cuối K3+262,66 tại xóm Yên Bình xã Thanh Yên. Cao trình đỉnh đê thiết kế tại đầu đê +13,60m, cuối đê +13,08m. Mặt đê rộng 6,0m kết hợp đường giao thông.

- Dự án đang thi công dở dang: đã đắp đất thân đê ở mức cao trình +11,70m đến +12,33m (chưa đạt cao trình thiết kế); có 02 đoạn đê đi qua khu vực dân cư chưa triển khai thi công (đoạn 1 từ K1+584,3 đến K1+765,74 và đoạn 2 từ K3+151 đến K3+262,66) nguyên nhân chưa giải phóng được mặt bằng do chưa tái định cư được các hộ dân.

- Tổng mức đầu tư dự án là 36.979 triệu đồng. Nguồn vốn đã bố trí là 20.420 triệu đồng (đã giải ngân), còn thiếu 16.559 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, dự án này không được bố trí nguồn vốn.

Do khó khăn về nguồn vốn nên các đơn vị không thể tiếp tục thi công phần còn lại, địa phương chưa giải phóng mặt bằng 02 đoạn đê đi qua khu vực dân cư còn vướng mắc.

  Do dự án Sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã thi công dở dang (chưa đạt điểm dừng kỹ thuật) nên việc kết thúc dự án là không thể thực hiện được. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh xem xét, đánh giá lại dự án để có phương án giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri trong nhiều năm qua.