Ảnh minh họa

Về kiến nghị của tri huyện Kỳ Sơn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết, kết quả đến nay cụ thể như sau:

Thời gian qua, UBND huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyển sinh, nghiên cứu phương pháp đào tạo phù hợp với người dân theo đúng quy định tại Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong tháng 12/2023 và tháng 01/2024, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 cho 50 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kỳ Sơn, kết quả có 35 học viên đạt yêu cầu.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo để sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn nói riêng và các huyện miền Tây Nghệ An nói chung.