Đợt 1 của Kỳ họp thứ Bảy thành công tốt đẹp, được cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Phiên họp dự kiến sẽ làm việc trong 3 ngày để xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án Luật, 3 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua đợt 2 của Kỳ họp thứ Bảy và 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

thuong-vu-a3-1718071030374.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đợt 1 của Kỳ họp thứ Bảy đã thành công tốt đẹp, được cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi; công tác nhân sự được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình với số phiếu bầu của Quốc hội rất cao. Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các cơ quan liên quan của Chính phủ, các bộ, ngành; các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện trách nhiệm cao, nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phối hợp kịp thời, hiệu quả hơn.

Đặc biệt việc tài liệu gửi chậm đã được khắc phục cơ bản. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nỗ lực cố gắng của các cơ quan liên quan, Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, đôn đốc các bộ, ngành gửi tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng nỗ lực rất cao trong công tác thẩm tra.

thuong-vu-a4-1718071030453.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Nhờ đó, các đại biểu Quốc hội kịp thời có tài liệu để nghiên cứu, không khí thảo luận ở hội trường, ở tổ, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, dân chủ, trọng tâm, ngắn gọn. Các đại biểu Quốc hội được phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực trên tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng, tìm ra những giải pháp để phục vụ cho nội dung điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Chính phủ, các bộ, ngành. Công tác tuyên truyền cũng khá tốt; thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến trước, trong và sau mỗi ngày họp; công tác phục vụ được Tổng Thư ký Quốc hội trực tiếp chỉ đạo thực hiện chu đáo, an toàn. Quốc hội đã hoàn thành việc thảo luận, cho ý kiến đối với 10 dự án luật, 6 dự thảo nghị quyết và thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng thuận rất cao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Cho ý kiến 8 dự án Lluật, 3 dự thảo nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến đối với những dự án luật, dự thảo nghị quyết, với nhiều nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ và thể hiện quan điểm rõ ràng, dự án Luật, dự thảo Nghị quyết nào đã bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua đợt 2, Kỳ họp thứ Bảy. Nhất là những dự án Luật có tác động lớn, như: dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua theo quy trình 1 kỳ họp như: Quy hoạch không gian biển quốc gia; dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)…

quang-canh-1718071030296.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và 2 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đó là: Dự án luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những vấn đề nào đã xin cấp thẩm quyền và được cho chủ trương thì bất cứ giá nào cũng phải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để trình, nhất là những vấn đề đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2024 đã được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự án luật sửa 4 luật và việc giảm thuế giá trị gia tăng là những nội dung cấp thiết; Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí và ủng hộ trình Quốc hội thông qua để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đồng thời, cần tiếp tục bàn cho kỹ, bảo đảm đúng quy trình, bảo đảm đủ điều kiện và cơ bản đáp ứng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiện nay.

dai-bieu-1718071030187.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý cụ thể, làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình kỳ họp và xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp. Đảng đoàn Quốc hội đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về vấn đề này. Trên cơ sở ý kiến chính thức của Bộ Chính trị, đề nghị các cơ quan khẩn trương tổ chức thẩm tra theo chức năng, nhiệm vụ - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 2 nội dung theo thẩm quyền gồm: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023. Ngoài ra, còn một số dự án, dự thảo Luật, Nghị quyết khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bằng văn bản.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, hiệu quả thực tế từ công tác chỉ đạo, điều hành đến công tác tham mưu, phục vụ của đợt 1 Kỳ họp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các Ủy ban của Quốc hội chủ trì các nội dung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, báo cáo ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nêu rõ quan điểm, đề xuất cụ thể phương án và nội dung chỉnh sửa, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, đầy đủ, thấu đáo, để tổng hợp báo cáo, xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, một số nội dung các cơ quan của Quốc hội đang nghiên cứu, thẩm tra, nếu đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng sẽ xem xét, bổ sung vào chương trình.

Căn cứ vào diễn biến cụ thể, nếu có nội dung kết thúc sớm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể sẽ chuyển luôn sang nội dung tiếp theo. Lưu ý điều này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan có liên quan cần chú ý theo dõi, bám sát chương trình, chủ động chuẩn bị nội dung, sắp xếp thời gian để sẵn sàng tham dự, báo cáo, thực hiện nội dung phụ trách.