Ra mắt BCH Hội cựu TNXP 

Ngày 19/9/2023, Bộ Y tế có Văn bản số 5935/BYT-VPB1 trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Bộ Y tế sẽ tổng hợp kiến nghị của cử tri về đề xuất mở rộng đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quyết định.