Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri về sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị

Trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp kiến nghị của cử tri thị xã Thái Hòa liên quan đến sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị loại III theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, cụ thể: giảm tiêu chí về mật độ dân số và diện tích đô thị, có tính đến đặc thù của từng địa phương nhất là đô thị miền núi; xem xét lại cách tình thu nhập bình quân đầu người/năm vì thực tế rất khó điều tra.

 

Thị xã Thái Hòa hiện là đô thị loại IV, phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025 và thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030 (ảnh: Báo NA)

 

Ngày 25/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2780/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, hiện nay, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị (Tờ trình số 492/TTr-CP ngày 30/10/2021 của Chính phủ). Trong đó đã đề xuất việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí có tính đến đặc thù theo vùng miền.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An để tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, trong quá trình xây dựng Nghị quyết nêu trên./.

Thu Nguyễn

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An