Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp kiến nghị cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong đó cử tri kiến nghị Chính phủ cho phép tỉnh Nghệ An được sử dụng nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở còn dư tại ngân sách tỉnh chưa hoàn trả ngân sách trung ương để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng còn thiếu qua rà soát và hỗ trợ những trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-CP và hỗ trợ các đối tượng theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017.

Hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng cải thiện nhà ở (Ảnh: internet)

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 7102/BTC-NSNN trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện: Đối với các địa phương còn dư thừa kinh phí mà ngân sách trung ương đã cấp để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở cho giai đoạn 2, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện hoàn trả ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Trên cơ sở Công văn số 3634/BXD-QLN ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng về Báo cáo Tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8622/VPCP-CN ngày 24/11/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: “Bộ Tài chính căn cứ số liệu các hộ có tên trong Đề án của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 được hỗ trợ bằng ngân sách trung ương, thu hồi số vốn ngân sách trung ương đã cấp còn dư theo quy định theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ và Công văn số 3738/VPCP-KTTH ngày 12/5/2020 của Văn phòng Chính Phủ”. Vì vậy, đề nghị Tỉnh hoàn trả số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ còn dư thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định.

Đối với những trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm: Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Văn bản số 8622/VPCP-CN: “Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương, xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025”. Vì vậy, đối với các hộ gia đình người có công phát sinh mới, đề nghị Tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng - cơ quan chủ trì xây dựng Đề án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Thu Nguyễn

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An