Tuy nhiên, đến nay dự án mới chỉ đạt 63% giá trị hợp đồng. Cử tri kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm bố trí kinh phí để tiếp tục thi công, phát huy hiệu quả của dự án.

Ngày 20/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 2017/BNNPTNT-ĐĐ trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Trong những năm qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư nâng cấp, tu bổ đê điều, duy tu bảo dưỡng và xử lý khấn cấp, cấp bách các sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Nghệ An (từ năm 2018-2023 đã bố trí 801,9 tỷ đồng thực hiện đầu tư, tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều; 148,0 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng và xử lý khẩn cấp, cấp bách sự cố đê điều trên các tuyến đê cấp II, cấp III). Bên cạnh đó, trước ảnh hưởng của các đợt thiên tai, lũ, bão hàng năm, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đều tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý khẩn cấp, cấp bách các công trình đê điều (từ năm 2018-2023 đã hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 795,0 tỷ đồng).

Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm bố trí kinh phí để tiếp tục thi công, phát huy hiệu quả của dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên – Khai

Việc bố trí kinh phí để tiếp tục thi công, phát huy hiệu quả của Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương như kiến nghị của cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do hệ thống đê lớn trong khi nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý còn hạn chế, chưa thể đáp ứng hết nhu cầu đề nghị hỗ trợ của địa phương (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ đã bố trí 42,5 tỷ đồng thực hiện tu bổ, nâng cấp đê và các cống xung yếu dưới đê tả Lam; đồng thời, Bộ cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 200 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để Tỉnh triển khai dự án kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê tả Lam khu vực Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên). Vì vậy, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thực hiện tốt các nguồn vốn đã được Trung ương bố trí, kết hợp huy động nguồn lực của địa phương để tiếp tục đầu tư tu bổ, nâng cấp các tuyến đê trên địa bàn, trong đó có Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương như kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Nghệ An và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều đảm bảo yêu cầu phòng, chống lũ, bão phù hợp với điều kiện nguồn ngân sách Trung ương./.