Lãnh đạo Huyện uỷ Thanh Chương trao đổi với người hoạt động không chuyên trách ở thôn Thanh Đồng 2, xã Thanh Đồng. Ảnh: M.H

Ngày 02/10/2023, Bộ Nội vụ có Công văn số 5633/BNV-CQĐP trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại Điều 34 Nghị định đã quy định rõ các nội dung sau:

- Tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

- Giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố./.