Cử tri kiến nghị chỉ nên áp dụng hình thức chi trả không dùng tiền mặt đối với một số đối tượng phù hợp và ở địa bàn thuận lợi, còn đối tượng người có công và ở vùng khó khăn nên trực tiếp chi trả bằng tiền mặt.

Cử tri kiến nghị áp dụng hình thức chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội linh hoạt hơn

Ngày 15/9/2023, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 3798/LĐTBXH-VP trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó:

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 23/12/2022 cụ thể hoá chủ trương của Đảng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH), nhằm chi trả trợ cấp đến các đối tượng kịp thời, trước mắt đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, lâu dài đối với các nhóm đối tượng hưởng trợ cấp đột xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Công văn số 5324/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các phương pháp chi trả không dùng tiền mặt để các địa phương lựa chọn phương pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình, đảm bảo việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH kịp thời, không phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quy trình xử lý nghiệp vụ.

Thực tế hiện nay, nhiều đối tượng hưởng chính sách ASXH khó tiếp cận dịch vụ chi trả không dùng tiền mặt thông qua công nghệ và các phương tiện hiện đại, do đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong đó có Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) cần căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, trước mắt tập trung thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận công nghệ, hoặc đã có tài khoản ngân hàng, về lâu dài, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ đối với công tác chi trả trợ cấp bằng phương thức không dùng tiền mặt, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đầu tư đồng bộ để đáp ứng các điều kiện kỹ thuật hạ tầng cho công tác chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH (hệ thống ngân hàng cần thiết lập nhiều hơn các phòng giao dịch, các điểm ATM trên địa bàn của tỉnh).