Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An

Trong đó có nội dung cử tri phản ảnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thì đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt là những học sinh có hộ khấu ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại trường đóng trên địa bàn xã khu vực II và khu vực III. Tuy nhiên, trên thực tế, do thực hiện việc sáp nhập trường nên một số học sinh có hộ khẩu tại xã, thôn đặc biệt khó khăn phải theo học tại trường đóng tại xã khu vực I, số học sinh này không được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và do đó, cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chỉnh phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Ngày 07/3/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 739/BGDĐT-GDDT trả lời kiến nghị của cử tri. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của cử tri. Tại Quyết định số 4929/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trong quá trình soạn thảo Nghị định thay thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh, bổ sung đối tượng học sinh được hưởng chính sách để bảo đảm công bằng, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước./.

- Tải và xem nội dung công văn tại đây

BBT

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An