Cử tri tỉnh Nghệ An tiếp tục kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư Thủy điện Bản Vẽ.

Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư Thủy điện Bản Vẽ

Ngày 29/9/2023, Bộ Công thương có Công văn số 6721/BCT-KHTC trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, Bộ Công Thương nhận được Văn bản số 2135/UBND-CN ngày 28 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Nghệ An và Báo cáo số 733/BC-EVN ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư Dự án thuỷ điện Bản Vẽ (Dự án). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 7715/VPCP-NN ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, EVN và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện các chỉ đạo tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã nghiên cứu đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, giá trị đề nghị hỗ trợ cho địa phương chưa có sự thống nhất giữa UBND tỉnh Nghệ An và EVN (EVN hỗ trợ 34.168.060.000 đồng và UBND tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ 63.429.779.006 đồng). Do đó, Bộ Công thương đã có Văn bản số 3112/BCT-ĐL ngày 23 tháng 5 năm 2023 đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và EVN chủ động rà soát, thống nhất lại các công việc và giá trị đề nghị hỗ trợ cho địa phương, báo cáo kết quả thực hiện để làm cơ sở để Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Công Thương chưa nhận được kết quả rà soát từ UBND tỉnh Nghệ An và EVN./.