Cử tri kiến nghị đầu tư đồng bộ trang thiết bị, công nghệ thông tin để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 06

Ngày 25/9/2023, Bộ Công an có Công văn số 3440/BCA-V01 trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc mua sắm các trang bị thiết bị công nghệ thông tin nhằm phục vụ có hiệu quả Đề án 06, đến nay, cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai của các đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để rà roát, nâng cấp hệ thống kỹ thuật và trang bị, mua sắm các trang thiết bị để phục vụ tối đa nhu cầu trong triển khai thực hiện Đề án 06 của các đơn vị, địa phương./.