ndo_br_2-7361-5345.jpg.webp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

ndo_br_3-7382-5762.jpg.webp

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đại biểu dự cuộc họp.

ndo_br_4-7388-7916.jpg.webp

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

ndo_br_5-7394-3016.jpg.webp

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

ndo_br_6-7383-7016.jpg.webp

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

 

ndo_br_7-7348-1980.jpg.webp

Quang cảnh cuộc họp tại Trụ sở Trung ương Đảng.

ndo_br_8-7445-2379.jpg.webp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp.

ndo_br_9-7451-6131.jpg.webp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp.

DUY LINH