Bộ phận đường dây trực tuyến tại kỳ họp 17, HĐND tỉnh

Quan tâm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trong tháng 02/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, đến nay đã có 19/21 đơn vị trả lời, giải quyết 42/44 kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; có 16/18 sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết 76/90 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh; có 2/14 sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh (bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh).

Tổ chức sao y các văn bản chuyển kết quả giải quyết đến cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến Kỳ họp thứ 17 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh đến cử tri và các địa phương có liên quan; đăng tải việc trả lời kiến nghị của cử tri trên Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tập trung công tác tiếp dân và xử lý các đơn, thư

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hướng dẫn, giải thích, trả lời, giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong tháng 02/2024 có 23 công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh (trong đó có 7 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 11 đơn kiến nghị, phản ánh); đã xử lý 23/23 đơn, trong đó: lưu 12 đơn theo quy định của pháp luật; chuyển 11 đơn đến các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền, gồm: chuyển đơn của bà Trần Thị Hồng Nga, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, thành phố Vinh khiếu nại về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu tái định cư đường 72m tại xóm 17, xã Nghi Phú; chuyển đơn của bà Trần Thị Huề, trú tại xóm Tân Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai; chuyển đơn của ông Lê Viết Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ kiến nghị liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của HĐND huyện Tân Kỳ; chuyển đơn của ông Thái Khắc Sáu, trú tại số nhà 4B, đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, thành phố Vinh kiến nghị thanh toán kinh phí khảo sát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Minh cùng các công dân trú tại xóm 2 (xóm 22 cũ), xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và đơn của ông Trần Ngọc Liễu, trú tại xóm 17, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc khiếu nại về việc bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A; chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Nhung kiến nghị tiếp tục được thuê đất mà gia đình bà đã thuê ổn định gần 20 năm qua; chuyển đơn của ông Chu Văn Chung, trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành kiến nghị giải quyết về đất đai cho gia đình chính sách.

Nhìn chung, trong tháng 02/2024, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến Kỳ họp thứ 17, cơ bản đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, tạo được chuyển biến tích cực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng ngày càng được nâng lên. Phần lớn các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tăng cường theo dõi, rà soát, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết đơn thư, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.