Trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Nghệ An

Để phù hợp với thời tiết, khí hậu từng mùa, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất giờ làm việc mùa Hè, như sau:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00’ đến 11 giờ 30’.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.