Kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích còn lại này.

Về kiến nghị của cử tri Trần Thị Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Theo phản ánh ông Trần Văn Kiều, trú tại khối 15, phường Bến Thuỷ (có hợp đồng uỷ quyền cho bà Trần Thị Thu) kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích tại các thửa đất: 09; 26; 159; 160 tờ bản đồ số 51, khối 15, phường Bến Thủy.

Ảnh minh họa

Hiện nay, UBND phường Bến Thuỷ đang hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo Công văn số 596/UBND-TPHT ngày 29/12/2023 của UBND phường Bến Thuỷ về việc trả lời đơn của ông Trần Văn Kiều, khối 15, phường Bến Thủy (Người đại diện theo ủy quyền bà Trần Thị Thu) đồng thời hướng dẫn ông Trần Văn Kiều và người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Văn Kiều phối hợp cung cấp hồ sơ, giấy tờ về đất và làm đơn kiến nghị cơ quan cấp trên huỷ bỏ Quyết định số 207/QĐ-UBND.ĐC ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi đất tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh.