Chợ Cửa Bắc

Về kiến nghị của các cử tri phường Hưng Bình nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Về ý kiến này thời gian từ trước đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hưng Bình thường xuyên cử lực lượng quản lý đô thị kiểm tra và xử lý, tuy nhiên khó khăn hiện nay của phường, xã là con người, lượng Quy tắc của phường không thể thực hiện liên tục nên chỉ giải quyết được vào thời điểm kiểm tra. Bên cạnh đó với ý thức của các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ vì cuộc sống nên vẫn không chấp hành tốt nên hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn tái diễn.

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Công văn số 46/UBND-ĐT về mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT, chỉnh trang đô thị; Thông báo phân lịch ra quân cụ thể (Ngày giờ ra quân, người chỉ huy, lượng lượng tham gia..) để đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý những vấn đề đang còn tồn tại trên.