Ảnh minh họa

kiến nghị của ông Trịnh Xuân Mai, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương trả lời như sau:

Ông Trịnh Xuân Mai kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 02 thửa đất gồm: Thửa đất số 812, tờ bản đồ số 04 và thửa đất số 18, tờ bản đồ số 33 có địa chỉ tại xóm 4, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương.

Đối với thửa đất số 812, tờ bản đồ số 04 diện tích 218 m2 hiện nay đang xảy ra tranh chấp giữa ông Trịnh Xuân Mai và em trai ông là ông Trịnh Xuân Thân. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã giải quyết tại Bản án số 09/2021/DS-PT ngày 19/3/2021. Liên quan đến nội dung này, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hương đã hướng dẫn trực tiếp cũng như trả lời cho ông Trịnh Xuân Mai tại Văn bản số 74/UBND-ĐC ngày 28 tháng 02 năm 2022; Văn bản số 306/BC-UBND ngày 17/7/2023. Cụ thể: Diện tích 218 m2 ông Trịnh Xuân Mai đang đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc một phần diện tích thửa đất số 812, tờ bản đồ số 04, thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trịnh Xuân Thân ngày 31/12/1997. Thửa đất đang có tranh chấp, hiện nay ông Trịnh Xuân Thân đã có đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao và có đơn đề nghị dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trịnh Xuân Mai nên chưa có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích này cho ông Trịnh Xuân Mai.

Đối với thửa đất số 18, tờ bản đồ số 33 của gia đình ông Trịnh Xuân Mai thuộc 01 trong 175 hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án làm đường nối từ ngã ba Thanh Hương đi vào trung tâm xã Ngọc Lâm giai đoạn 2. Khi thực hiện giải phóng mặt bằng ông Trịnh Xuân Mai đã hiến một phần diện tích khoảng 45 m2 đất của thửa đất số 18, tờ bản đồ số 33 để thực hiện dự án. Hiện nay Ủy ban nhân dân xã Thanh Hương đang phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong đó có gia đình ông Trịnh Xuân Mai.