Huyện Thanh Chương

Về kiến nghị của cử tri các xã: Thanh Hương, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương trả lời như sau:

Tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đi lên đồn biên phòng 559 cũ có chiều dài khoảng 3,5 km, tuyến đã được láng nhựa nhưng qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông đi lại trên tuyến.

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuy nhiên do điều kiện nguồn vốn khó khăn Ủy ban nhân dân tỉnh mới bố trí được 600 triệu đồng tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, đã khắc phục sửa chữa được đoạn tuyến dài khoảng 400m, phần còn lại chưa được nâng cấp nên việc đi lại vẫn còn rất khó khăn; việc tiếp tục sửa chữa đoạn còn lại là cần thiết. Để sửa chữa hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã đưa đoạn tuyến trên vào kế hoạch tu sửa, bảo trì đường bộ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tại Công văn số 245/UBND- KT&HT ngày 30/01/2024. Thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương sẽ tiếp tục quan tâm trình cấp kinh phí, cân đối nguồn ngân sách địa phương để nâng cấp, sửa chữa đoạn tuyến còn lại.