Một góc huyện Nam Đàn

Về kiến nghị của cử tri Phạm Minh Tâm, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn trả lời như sau:

Hiện nay tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn có thửa đất Nhà trẻ Liên cơ cũ hiện không sử dụng nhưng thửa đất này là tài sản công; mặt khác theo quy hoạch sử dụng đất của huyện Nam Đàn giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt thì thửa đất này được quy hoạch cho mục đích mở rộng Đền thờ Vua Mai Hắc Đế.

- Ý kiến của ông Phạm Minh Tâm là chính đáng (theo quy định để đạt chuẩn Nhà văn hóa và khuôn viên phải có diện tích đất từ 4.000 - 5.000m2), tuy nhiên việc đề xuất xây dựng Nhà văn hóa Khối tại thửa đất Nhà trẻ Liên cơ cũ là không thể thực hiện do không phù hợp Quy hoạch sử dụng đất. Qua khảo sát thực tế tại khối Mai Hắc Đế do quỹ đất hạn chế nên chưa bố trí được vị trí phù hợp để xây dựng Nhà văn hóa tại vị trí mới cho Khối; theo Quy hoạch sử dụng đất của huyện Nam Đàn giai đoạn 2021-2030 không bố trí quỹ đất để di dời Nhà văn hóa Khối Mai Hắc Đế. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn Nam Đàn vận động nhân dân đóng góp để đầu tư tu sửa Nhà văn hóa khối tại vị trí cũ để đảm bảo sinh hoạt cho cộng đồng dân cư.