Một góc huyện Hưng Nguyên

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Ngọc Quý, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên trả lời như sau:

Về hồ sơ pháp lý liên quan đến Công ty TNHH Cường Tú

Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 với tổng diện tích 19.997, m2 do Công ty TNHH Cường Tú làm chủ đầu tư. Ngày 07/03/2016 UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 1217/UBND-XD về việc chuyển đổi chủ đầu tư thực hiện quy hoạch dự án, trong đó cho chuyển đổi sang Công ty cổ phần 471 làm chủ đầu tư.

Sau khi UBND tỉnh cho phép chuyển đổi chủ đầu tư, Công ty cổ phần 471 đã thực hiện các nội dung sau:

- Trích đo lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất số 327/2026/BĐĐC/VPĐK được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/10/2016.

- Nhận chuyển nhượng 18/20 thửa đất của các hộ gia đình nằm trong dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

- Được HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghi Quyết số 08/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An ngày 13 tháng 7 năm 2017. Ngày 30/3/2018, Sở Tài chính có thông báo số 272/STC-QLG&CS nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa ảnh hưởng bởi tại dự án với số tiền 561.717.900 đồng.

Hiện nay Công ty cổ phần 471 đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và xin Bổ sung quy hoạch Trung tâm thương mại hạng 3 tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Việc trình phê duyệt Chủ trương đầu tư và xin Bổ sung quy hoạch Trung tâm thương mại hạng 3 tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, đã được các Sở ban ngành, UBND huyện Hưng Nguyên cho ý kiến đồng ý.

Về bồi thường giải phóng mặt bằng:

Theo bản trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất số 327/2026/BĐĐC/VPĐK đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/10/2016 thì tổng diện diện tích 19.997,5m2 Công ty cổ phần 471 thuê có 16.424,5m2 đất đồng lúa của các hộ gia đình (có 20 thửa đất lúa bị ảnh hưởng).

Hiện tại Công ty cổ phần 471 đã làm việc với các hộ gia đình có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng để thỏa thuận và thống nhất việc chuyển nhượng, đã có 18 thửa đất của các hộ gia đình thống nhất việc chuyển nhượng với diện tích là 18.936,7m2, còn lại 2 thửa đất của 2 hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Quý thửa 170 và ông Nguyễn Văn Thái thửa 188 chưa thống nhất giá chuyển nhượng. Chủ đầu tư đã rất nhiều lần phối hợp với UBND xã Hưng Thịnh mời 2 gia đình ông Nguyễn Ngọc Quý và ông Nguyễn Văn Thái lên để thống nhất giá chuyển nhượng nhưng do yêu cầu của 2 gia đình đòi hỏi quá cao so với mặt bằng chung nên hai bên chưa đi đến thống nhất giá chuyển nhượng.

Để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ dự án đề ra Công ty cổ phần 471 đã tiến hành thực hiện thủ tục thuê đất giai đoạn 1, với tổng diện tích 18.936,7m2.

Làm việc với ông Nguyễn Ngọc Quý, cử tri phản ánh qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh

Ngày 03/01/2024, UBND xã Hưng Thịnh tổ chức buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Quý, cử tri có ý kiến phản ánh. Tại buổi làm việc ông Quý có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Cường Tú có xin thuê đất để triển khai dự án trên địa bàn xóm 1, xã Hưng Thịnh. Dự án triển khai đã lâu từ giai đoạn 2008 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Gia đình ông Quý có thửa đất nông nghiệp bị ảnh hưởng một phần của dự án, nhưng hai bên chưa thống nhất phương án chuyển nhượng nên ông không đồng ý chuyển nhượng cho Công ty. Ngoài gia đình ông còn có ông Nguyễn Văn Thái và ông Nguyễn Văn Kháng (có đất nông nghiệp trong hàng lang giao thông) không đồng ý chuyển nhượng cho Công ty vì chưa thống nhất được giá chuyển nhượng.

Như vậy, nội dung phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Quý, trú tại xóm 1, xã Hưng Thịnh phản ánh việc Công ty TNHH Cường Tú thuê đất tại xóm 1, xã Hưng Thịnh để làm trung tâm thương mại từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn không triển khai thực hiện mà cho Công ty khác thuê lại là không chính xác. Bởi vì Công ty TNHH Cường Tú được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. Ngày 07/03/2016 UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 1217/UBND-XD về việc chuyển đổi chủ đầu tư thực hiện quy hoạch dự án, trong đó cho chuyển đổi sang Công ty cổ phần 471 làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay Công ty chưa được cấp có thẩm quyền giao đất để thực hiện dự án.