Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2023 vào chiều 24/11, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

UBND tỉnh xác định, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Năm 2024 cũng là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

bna-img-1757-6243.jpg.webp
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đặt ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là các chương trình, đề án, dự án đã được cụ thể hóa trong các chương trình hành động, hoàn thành đề xuất để trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất kinh doanh để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm; thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

bna-trung-binh-co-khoang-50-60-chuyen-bay-cat-ha-canh-tai-san-bay-vinh-trong-dip-nghi-le-anh-qa-8035.jpg.webp
Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh là 1 trong 2 dự án hạ tầng giao thông chiến lược sẽ được triển khai quyết liệt trong năm 2024. Ảnh tư liệu

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chú trọng các vấn đề phát triển vùng và chủ động liên kết vùng, tiểu vùng. Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu. Về chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) 9-10%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp khoảng 21-22%; Công nghiệp và xây dựng khoảng 35-36%; Dịch vụ khoảng 42-43%.

Thu ngân sách nhà nước 15.854 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu 3.000 triệu USD; Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 106.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 62-63 triệu đồng; Tỷ lệ đô thị hóa 33%

tau-vao-nhan-hang-tai-cang-cua-lo-thi-xa-cua-lo-nghe-an-anh-thanh-cuong-9730.jpg.webp
UBND tỉnh Nghệ An phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD trong năm 2024. Trong ảnh, tàu vào nhận hàng tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Về chỉ tiêu xã hội: Mức giảm tỷ suất sinh 0,2‰; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-1,5%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 13,8%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 78%; Tạo việc làm mới 47.000 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70,1%.

Tỷ lệ xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế 77,6%; Số bác sỹ trên 1 vạn dân là 12,9 bác sỹ; Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ ≥ 90%; Số giường bệnh trên 1 vạn dân là 38,2 giường; Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa 69,8%.

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn 79,3%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 94%; Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội 25,7%; Xây dựng nông thôn mới trong năm có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý hiệu quả thu, chi ngân sách.

1-doan-kiem-tra-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-cua-chinh-phu-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-huyen-nam-danjpg-6165.jpg.webp
UBND tỉnh Nghệ An xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở; Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ.

Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển vùng với các địa phương.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.