Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

bna-img-1088-3770.jpg.webp
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh tháng 11/2023. Ảnh: Phạm Bằng

TOÀN TỈNH CÓ 319/411 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính nhà nước Nghệ An năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm đạt kết quả tốt. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã đảm bảo tuân thủ thứ tự ưu tiên đúng quy định của trung ương.

bna-img-1132-554.jpg.webp
Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trình bày báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả quyền tự chủ đã được UBND các cấp phê duyệt, đạt được những hiệu quả cao trong công tác quản lý nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đã được tăng cường, qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.

Ước đến hết năm 2023, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 huyện là Hưng Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới - nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 10.

bna-img-1167-1887.jpg.webp
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Thành Vinh báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Luỹ kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 77,61% tổng số xã; có 88/319 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 27,59% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 3,76% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến rõ nét. Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban. Tỉnh Nghệ An lần đầu tiên công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2022.

bna-img-1234-7846.jpg.webp
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trình bày báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Sáu nội dung chính trong cải cách hành chính đã đạt được kết quả tích cực. Kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt cao. Các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của các ngành, các cấp được xây dựng và thực hiện tốt với phương châm 5 rõ: “Rõ nội dung công việc, rõ bộ phận tham mưu, rõ cá nhân lãnh đạo chỉ đạo, rõ thời gian hoàn thành, rõ sản phẩm công việc”.

Đến hết ngày 31/10, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn vốn năm 2022, đã giải ngân hơn 159,473 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39,46%. Nguồn vốn năm 2023, đã giải ngân hơn 43,163 tỷ đồng, đạt 8,42%.

bna-img-1254-5408.jpg.webp
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023, vốn đầu tư phát triển hơn 219 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch; vốn sự nghiệp là 39,696 tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch. Nguồn năm 2023, đạt 25,2% kế hoạch.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của một số đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. 10 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn lao động làm 16 người bị nạn, trong đó có 7 người chết, 4 người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ.

TỘI PHẠM ĐƯỢC KÌM GIỮ, TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM 3 TIÊU CHÍ

UBND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, trọng tâm công tác năm 2024; Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024...

bna-img-1175-7700.jpg.webp
Chánh Thanh tra tỉnh Chu Thế Huyền trình bày báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Trong năm 2023, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 5.402 lượt, với 5.995 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số kỳ tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước là 15.065 kỳ.

Tổng số vụ việc khiếu nại đã giải quyết là 177/195 vụ việc phải giải quyết; đạt tỷ lệ 90,8%; còn 18 vụ việc khiếu nại đang trong quá trình giải quyết của các cấp, các ngành. Tổng số vụ việc tố cáo đã giải quyết là 70/84 vụ việc tố cáo phải giải quyết; đạt tỷ lệ 83,3%.

bna-img-1180-9844.jpg.webp
Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, trọng tâm công tác năm 2024. Ảnh: Phạm Băng

Công tác phòng chống tham nhũng đã được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Trong kỳ, các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh và khởi tố nhiều vụ việc tham nhũng. Số vụ án tham nhũng được phát hiện trong kỳ là 29 vụ/119 bị can, giảm so với cùng kì năm trước nhưng số bị can tham nhũng được phát hiện tăng mạnh so với cùng kì năm trước, tăng 55 bị can so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan điều tra các cấp trong Công an Nghệ An đang thụ lý, điều tra 13 vụ án và 3 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong kỳ, đã xử lý kỷ luật 1 cán bộ là người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

bna-img-1233-408.jpg.webp
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lực lượng công an đã làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tình hình các loại tội phạm tiếp tục được kìm giữ và làm giảm sâu, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Kết quả đấu tranh, bắt giữ tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội rất nổi bật.

Công an tỉnh phối hợp các địa phương thực hiện hiệu quả Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Sau hơn 1 năm, 27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy. Toàn tỉnh có 196/460 xã, phường, thị trấn sạch ma túy, 3 đơn vị cấp huyện có 100% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”, được Bộ Công an biểu dương, chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.

Từ 14/12/2022 đến 15/10/2023, toàn tỉnh xảy ra 148 vụ tai nạn giao thông, làm chết 100 người, bị thương 104 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 13 vụ, giảm 4 người chết, giảm 9 người bị thương.

bna-img-1117-7563.jpg.webp
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận các nội dung tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 67.705 trường hợp; ra quyết định xử phạt 61.823 trường hợp, chuyển kho bạc thu phạt gần 122 tỷ đồng. Thanh tra Sở Giao thông vận tải xử phạt vi phạm hành chính đối với 537 tổ chức, cá nhân vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1,690 tỷ đồng.

Sau khi nghe các báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã phân tích những nội dung cơ bản, cho ý kiến vào các báo cáo và đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2023.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến và thống nhất thông qua nhiều dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực giáo dục, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, khai thác khoáng sản, khoa học công nghệ...

Phạm Bằng