Thông tin trên được UBND tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2023.

Thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, để đẩy mạnh giao quyền, phân cấp trong lĩnh vực đầu tư công, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.

cau-cua-hoi-ho-dinh-chien-7170.jpeg.webp
Dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam (phía thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với số vốn 30 tỷ đồng. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Theo đó, từ ngày 23/12/2020 đến ngày 15/11/2023, có 234 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 20.293 tỷ đồng; trong đó có 144 dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 2.856 tỷ đồng, chiếm 61,54% về số lượng dự án và chiếm 14,08% về giá trị tổng mức đầu tư.

Bên cạnh đó, từ ngày 23/12/2020 đến ngày 15/11/2023, có 6 dự án thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh do thay đổi về giá nhân công, bổ sung hạng mục hoặc thay đổi giải pháp kỹ thuật. Đến nay, có 2 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 dự án đang triển khai thi công theo tiến độ.

UBND tỉnh đánh giá, các dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư đều được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, định hướng và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, đã có 11 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 71 dự án đang triển khai thi công, 61 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, chỉ huỷ bỏ chủ trương đầu tư 1 dự án do có nguyên nhân khách quan.

UBND tỉnh cho rằng, việc HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C đã góp phần tăng tính chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thông suốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

bna-mot-mui-thi-cong-duong-n5-gan-nga-tu-duong-doc-thiet-thuoc-dia-ban-xa-nghi-xa-3437-1838.jpg.webp
Dự án đường ngang N5 trong Khu kinh tế Đông Nam được UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư đang được triển khai thi công. Ảnh: Nguyễn Hải

Số lượng dự án giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư khá lớn (chiếm 61,54%) đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, nhất là thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư), sớm triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án.

Bên cạnh giao việc cho UBND tỉnh, các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh vẫn chiếm phần lớn tổng mức đầu tư (chiếm 85,92%), nên vẫn bảo đảm vai trò của HĐND tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh gắn với công tác giám sát việc thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả các dự án.

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh trong lĩnh vực giao thông, du lịch, khu công nghiệp và khu kinh tế còn hạn chế, chỉ chiếm 31,75% về số lượng dự án và 5,63% về giá trị tổng mức đầu tư do các dự án thuộc lĩnh vực này chủ yếu có tổng mức đầu tư lớn (trên 50 tỷ) nên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Việc giao quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C là phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và yêu cầu của thực tiễn. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 20 đã được HĐND tỉnh ban hành.

Năm 2020, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 28,489 tỷ đồng. Năm 2021, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 89 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 1.881,055 tỷ đồng. Năm 2022, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 23 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 368,551 tỷ đồng. Năm 2023, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 29 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 578,472 tỷ đồng.