Sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 182/HĐND-TT ngày 22/7/2022 chuyển ý kiến của cử tri Đoàn Văn Đồng đến Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Ngày 31 tháng 08 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa đã có báo cáo số 285 /BC-UBND, trong đó nêu rõ: Bãi xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng công trình tại Quyết định số 5069/QĐ-UBND-ĐTXD ngày 12/12/2012. Theo quy hoạch được duyệt, Bãi xử lý có 6 ô chôn lấp rác. Đến nay, do khó khăn về nguồn kinh phí nên mới chỉ thực hiện được 2 ô chôn lấp. Ủy ban nhân dân thị xã không có kế hoạch mở rộng bãi rác mà chỉ thực hiện các ô chôn lấp theo quy hoạch được duyệt.

base64-1627547543273742102132.jpg
Bãi rác tập trung gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

Tiếp thu ý kiến cử tri về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác tập trung tại xóm Đông Quang, phường Long Sơn, Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa đã chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường Thái Hòa - đơn vị thực hiện công tác xử lý tại Bãi rác tập trung thị xã thực hiện tốt công tác xử lý và có giải pháp triệt để hơn trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt tại Bãi rác tập trung.

Để hạn chế các hệ luỵ môi trường từ bãi rác, Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa không tiến hành chủ trương mở rộng bãi rác theo thiết kế được duyệt mà kêu gọi Công ty cổ phần năng lượng và môi trường Việt Nam đầu tư nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt gia nhiệt. Dự án nhà máy xử lý chất thải Thái Hòa đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được thuê đất và triển khai xây dựng dự án.

Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với Ban cán sự xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, ông Đoàn Văn Đồng - cử tri có ý kiến kiến nghị và Công ty Cổ phần Môi trường Thái Hòa - đơn vị vận hành Bãi rác tập trung thị xã để làm rõ các nội dung cử tri phản ánh và đã có Văn bản số 1070/UBND-TNMT ngày 30/8/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri Đoàn Văn Đồng phản ánh qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh