Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, ngày ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa đã có Báo cáo số 285/BC-UBND, trong đó nêu rõ: UBND thị xã nhận được Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lại Thị Hường từ ngày 23/10/2020. Trong quá trình thẩm định Hồ sơ, Giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của UBND phường Long Sơn do có sự sai lệch so với Giấy xác nhận nguồn gốc trước đây của bà Lại Thị Hường khi thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án đường D1 tại phường Long Sơn năm 2017 và chưa phù hợp với Quy hoạch của UBND phường Long Sơn năm 2017. Vì vậy, UBND thị xã trả Hồ sơ cho bà Lại Thị Hường theo quy trình để kiểm tra, rà soát nguồn gốc sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất.

giay-chung-nhan-quye.jpg
Ảnh minh họa

Ngày 13/9/2021, UBND thị xã Thái Hòa nhận được đơn kiến nghị của bà Lại Thị Hường liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 138, tờ bản đồ số 16 tại khối Long Hạ, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. UBND thị xã đã tổ chức 02 buổi họp xác định lại nguồn gốc sử dụng đất của bà Lại Thị Hường và đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà Lại Thị Hường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 6893/STNMT-QLĐĐ ngày 17/11/2021 chỉ đạo thực hiện; UBND phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa cùng với sự tham gia của Ban cán sự khối Long Hạ tổ chức trích đo, trích lục thửa đất số 138, tờ bản đồ số 16, bà Lại Thị Hường đang sử dụng tại khối Long Hạ, phường Long Sơn. Tại trích đo, trích lục thửa đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thái Hòa thể hiện hình thể thửa đất trong đó có nhà ở và các công trình phục vụ đời sống liên quan, để căn cứ xác định hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình bà Hường. Tuy nhiên, tại buổi làm việc bà Hường không đồng ý việc trích đo, trích lục lại thửa đất để thể hiện nhà ở và các công trình phục vụ đời sống có liên quan.

UBND phường Long Sơn tiếp tục có buổi làm việc với hộ bà Lại Thị Hường ngày 05/01/2022 về trích đo thửa đất. Tại buổi làm việc hộ gia đình bà Hường đã đồng ý việc trích đo, trích lục thửa đất trong đó có thể hiện nhà ở và các công trình phục vụ đời sống liên quan, để căn cứ xác định hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình bà Hường. Ngày 06/01/2022, UBND phường có Báo cáo số 04/BC-UBND về việc đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa tổ chức trích đo, trích lục thửa đất số 138, tờ bản đồ số 16, bà Lại Thị Hường đang sử dụng trong đó thể hiện hình thể thửa đất trong đó có nhà ở và các công trình phục vụ đời sống liên quan, để căn cứ xác định hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình bà Hường.

UBND phường Long Sơn đã tổ chức làm việc với hộ bà Lại Thị Hường và ông Hồ Quang Hòa (nguyên giám đốc Xí nghiệp gạch ngói huyện Nghĩa Đàn) để xác định lại thời điểm sử dụng đất của bà Lại Thị Hường và có Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 14/6/2022 về kết quả, kiểm tra, xác minh chủ sử dụng đất, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ gia đình bà Lại Thị Hường. Trên cơ sở xác định nguồn gốc, UBND phường Long Sơn đã xây dựng kế hoạch xác nhận nguồn gốc cho bà Lại Thị Hường.

Ngày 07/07/2022, UBND phường Long Sơn họp Hội đồng xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất trong công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho bà Lại Thị Hường, khối Long Hạ, phường Long Sơn. Hội đồng có nhiệm vụ xác minh chủ sử dụng đất, nguồn gốc đất và thời điểm hình thành thửa đất, hiện trạng sử dụng đất, diện tích cơi nới, lấn chiếm, việc hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính của từng chủ sử dụng đất. Tại buổi làm việc Hội đồng Hội đồng xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất phường đề nghị xác minh, làm rõ thêm một số nội dung về chủ sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, quá trình sử dụng đất liên quan đến thửa đất của hộ gia đình bà Hường.

Hiện nay, UBND phường Long Sơn đang tổ chức xác minh, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến thửa đất của bà Hường. Tuy nhiên trong quá trình rà soát, xác minh gặp một số khó khăn, vướng mắc do người được xác minh không có mặt tại địa phương hoặc đã chuyển nơi khác, hồ sơ qua các thời kỳ không còn lưu trữ... vì vậy, UBND phường Long Sơn vẫn chưa hoàn thiện được việc xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của thửa đất số 138, tờ bản đồ số 16, tại khối Long Hạ, phường Long Sơn. Sau khi có kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND thị xã Thái Hòa sẽ báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và thông báo cử tri được biết.

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh