UBND thành phố Vinh trả lời cử tri Phạm Trường Xuân, xóm Kim Khánh, xã Nghi Ân, thành phố Vinh kiến nghị giải quyết việc thu hồi, đổi đất nông nghiệp trái thẩm quyền của UBND xã Nghi Ân

Qua đường dây điện thoại trực tuyến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, cử tri Phạm Trường Xuân, trú tại xóm Kim Khánh, xã Nghi Ân, thành phố Vinh phản ánh, kiến nghị UBND xã Nghi Ân đã thực hiện thu hồi đất vườn của người dân và đổi bằng đất nông nghiệp để xây dựng trường mẫu giáo, nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông trong xây dựng NTM không đúng thẩm quyền theo quy định. Đề nghị bãi bỏ quyết định thu hồi đất của UBND xã Nghi Ân hoặc công nhận phần diện tích xã Nghi Ân đã đổi cho các hộ gia đình.

Về kiến nghị của cử tri Phạm Trường Xuân, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã trả lời như sau:

Liên quan đến nội dung Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân đổi đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng Nhà văn hóa hoặc các công trình công cộng (đường giao thông nội xóm, đường điện…) không đúng quy định, thẩm quyền; Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Văn bản số 379/UBND-TNMT ngày 20/01/2022, Văn bản số 6752/UBND-TNMT ngày 14/12/2022 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý hồ sơ cho công dân.

Vì vậy, sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ giao các phòng, đơn vị liên quan xử lý kiến nghị của công dân theo ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân Thành phố Vinh đã có Công văn số 73/UBND-TNMT ngày 07/01/2023 giao Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân kiểm tra, rà soát, tổng hợp các trường hợp nêu trên (kiểm tra nguồn gốc, tổng hợp tài liệu, hồ sơ có liên quan) để thực hiện khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và đề nghị ông Phạm Trường Xuân trực tiếp liên hệ, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An