Đường Lê Viết Thuật 

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Chí Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Hưng Lộc, thành phố Vinh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 11/02/2020, đường Lê Viết Thuật có lộ giới 45m, trong đó: Mặt đường rộng: Bmặt = 10,5m x 2 = 21m; Hè đường: Bvỉa hè = 2 x 10m.

Hiện nay, trong kế hoạch đầu tư công năm 2021-2025 thành phố Vinh chưa có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường này. UBND thành phố Vinh sẽ xem xét và sớm lập kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường này khi cân đối đủ nguồn vốn.