Sau khi nhận được đơn của công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 174/HĐND-TT ngày 21/7/2022 chuyển đơn và UBND huyện Tân Kỳ đã phúc đáp tại Công văn số 1532/UBND-BTD ngày 07 tháng 9 năm 2022, trong đó nêu rõ:

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch huyện Tân Kỳ và sự quan tâm sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, huyện Tân Kỳ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và đạt được một số kết quả nhất định: Đã ban hành 02 Đề án về du lịch: Đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Đề án phát triển du lịch huyện Tân Kỳ giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hàng năm đều ban hành Kế hoạch phát triển du lịch để cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện... Trong đó đã xác định các tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch cộng đồng. Công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành về du lịch đã được tăng cường, nhận thức của Nhân dân, doanh nghiệp và các cấp, các ngành, địa phương về du lịch đã có những thay đổi, chuyển biến và tác động mạnh mẽ đến hoạt động du lịch.

du-lich-tan-ky-nghe-an-1_1634723896-1.jpg
Tân Kỳ là một điểm đến hấp dẫn của miền Tây xứ Nghệ

- Về du lịch sinh thái UBND huyện đã xác định được các tài nguyên cụ thể cần được quản lý, bảo vệ và từng bước phát triển, gồm:

+ Điểm du lịch thác Bồn, xóm Hồng Sơn, xã Tân Hợp: Đã được đầu tư xây dựng đường vào chân thác và bãi đậu xe, sân khấu; bước đầu tạo điều kiện cho Nhân dân kinh doanh dịch vụ thiết yếu tại thác theo quy định hiện hành; Hiện đang kêu gọi các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư các hạng mục cụ thể để từng bước hoàn thiện tổng thể điểm du lịch.

+ Điểm thu hút du lịch cụm hang Thung Khiển, xóm Văn Sơn, xã Đồng Văn: đã phối hợp với BQL Rừng phòng hộ Tân Kỳ quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch. Hiện đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các dịch vụ kèm theo.

+ Điểm thu hút du lịch cây Sanh ngàn tuổi, xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân: Đã kêu gọi Doanh nghiệp TH True milk đầu tư xây tường bao, miếu thờ. Tuy nhiên đường vào, bãi đậu xe và hệ thống dịch vụ hiện cũng đang được kêu gọi đầu tư nhưng chưa có kết quả.

+ Điểm thu hút du lịch cụm hang Mó, hang Hợ Trung ở bản Phẩy - Thái Minh, bản Ỏn xã Tiên Kỳ: Điểm này đã có quy hoạch chi tiết 1/500 của tỉnh gắn với du lịch cộng đồng xã Tiên Kỳ. Đã được tỉnh hỗ trợ xây dựng 03 mô hình du lịch Homestay (nhà ở cho khách du lịch thuê); được huyện quan tâm kêu gọi xã hội hóa xây dựng đền thờ Lê Thái Tổ - nơi tổ chức Lễ hội Bươn Xao (Lễ hội cấp huyện)...

+ Các điểm thu hút du lịch ở lèn Rỏi (các hang động và đặc biệt đang trình tỉnh cho chủ trương xây dựng chùa Tân Kỳ tại lèn Rỏi với nguồn vốn xã hội hóa).

+ Điểm thu hút du lịch sông Con: Đã mời chuyên gia về khảo sát và sẽ đưa vào quy hoạch phát triển du lịch gần với đô thị ven sông Con trong tương lai.

+ Điểm thu hút du lịch khe Xanh ở xã Tân An, xã Nghĩa Phúc: Đã kêu gọi các nhà đầu tư về khảo sát nhưng chưa thành công. Nguyên nhân là mùa mưa thường xuyên ngập lụt cả khu vực sẽ ảnh hưởng trực tiếp cho hiệu quả đầu tư.

+ Tân Kỳ có 115 hồ đập lớn nhỏ, tiêu biểu các đập khe Vành ở xã Hương Sơn, đập khe Lòa ở xã Phú Sơn, đập Đội Cung ở xã Kỳ Sơn, đập Bồ Bồ ở xã Nghĩa Bình... đều là những tài nguyên có thể xây dựng các điểm du lịch sinh thái...

- Bên cạnh tổ chức quản lý, bảo vệ các tài nguyên du lịch sinh thái, UBND huyện cũng đã quan tâm từng bước bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa - lịch sử, văn hóa tộc người bản địa (dân tộc Thái, dân tộc Thổ) để từng bước xây dựng các điểm du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế di sản trên quê hương Tân Kỳ.

- Để xây dựng thành công sản phẩm du lịch đủ điều kiện phát triển bền vững, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan môi trường tự nhiên cũng như đời sống của người dân, không phải là một sớm một chiều. Trong khi điều kiện KT-XH của huyện Tân Kỳ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông đến các điểm thu hút du lịch chưa đồng bộ, nhân lực du lịch chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản, hệ thống dịch vụ tại các điểm thu hút du lịch cũng chưa được đầu tư ...

Trong thời gian tới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các nguồn vốn, UBND huyện Tân Kỳ sẽ vừa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, đồng thời sẽ từng bước làm tốt công tác quy hoạch, kêu gọi lập dự án đầu tư vào các điểm thu hút du lịch trên địa bàn, đặc biệt là du lịch sinh thái.

Hoàng Bá