UBND huyện Quỳ Hợp trả lời đơn khiếu nại của ông Vi Văn Thuyên, trú tại bản Na Án, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp về xác định mốc giới thửa đất lâm nghiệp

Ông Vi Văn Thuyên, trú tại bản Na Án, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp có đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh khiếu nại liên quan việc xác định đất lâm nghiệp liền kề của các hộ gia đình. Sau khi nhận được văn bản chuyển đơn của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp đã có Báo cáo 06/BC-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn của công dân, kết quả như sau:
  1. Kết quả kiểm tra, xác minh:

- Về việc xác minh nội dung đơn của ông Vi Văn Thuyên:

Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho phòng Tài nguyên và môi trường huyện chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân xã Châu Thành tổ chức làm việc với công dân Vi Văn Thuyên để làm rõ nội dung khiếu nại của công dân.

Ảnh minh họa

Nội dung khiếu nại của ông Vi Văn Thuyên: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác định đúng mốc giới thửa đất và diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được cấp cho hộ gia đình trên thực địa theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H 00506 QĐ/UB số 204 do Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp cấp ngày 21/3/2006 đối với thửa đất số 16 thuộc tờ bản đồ số 02 (bản đồ lâm nghiệp xã Châu Thành) với diện tích 31.658,0 m2.

- Nội dung giải quyết đơn của ông Vi Văn Thuyên:

Ông Vi Văn thuyên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác định đúng mốc giới thửa đất và diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được cấp cho hộ gia đình trên thực địa theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H 00506 QĐ/UB số 204 do Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp cấp ngày 21/3/2006 đối với thửa đất số 16 thuộc tờ bản đồ số 02 (bản đồ lâm nghiệp xã Châu Thành) với diện tích 31.658,0 m2.

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển); đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. Tại điều 4 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn thì phòng Tài nguyên và môi trường huyện không có chức năng đo đạc, xác định mốc giới trên thực địa.

2. Kết luận:

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ, qua đó đối thoại với ông Vi Văn Thuyên và trả lời các nội dung kiến nghị cho ông Vi Văn Thuyên.

Từ các căn cứ nêu trên, để giải quyết nội dung kiến nghị của ông Vi Văn Thuyên, trú tại xóm Na Án, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị ông Vi Văn Thuyên trực tiếp hợp đồng với các đơn vị có thẩm quyền và chức năng đo đạc, xác định mốc giới thực địa theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H 00506 QĐ/UB số 204 do Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp cấp ngày 21/3/2006 đối với thửa đất số 16 thuộc tờ bản đồ số 02 (bản đồ lâm nghiệp xã Châu Thành) với diện tích 31.658,0 m2 theo yêu cầu của ông Vi Văn Thuyên.

- Báo cáo v/v kết quả giải quyết đơn của công dân

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An