Ban biên tập Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An (Trang TTĐT) đã thông tin, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, chỉ đạo, điều hành của các cấp trong tỉnh; hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các thông tin, hoạt động quan trọng, nổi bật của tỉnh nhà cũng như của đất nước. Qua Trang TTĐT và Fanpage, hoạt động của HĐND cấp huyện cũng được thông tin khá đậm nét và sôi nổi…

Theo thống kê, 4 tháng đầu năm 2024, Trang TTĐT có hơn 3,5 triệu lượt truy cập Trang TTĐT, trung bình mỗi ngày có gần 30.000 lượt truy cập; hơn 7.240 lượt theo dõi fanpage Trang TTĐT. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với Trang TTĐT. So với cùng thời điểm năm 2023, trung bình mỗi ngày Trang TTĐT chỉ có 7.000 lượt theo dõi và gần 2.000 lượt theo dõi fanpage.

4 tháng đầu năm 2024, Trang TTĐT có hơn 3,5 triệu lượt truy cập

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Ban Biên tập trong phát triển Trang TTĐT, đã góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa thông tin, hoạt động của đại biểu, cơ quan dân cử, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cử tri và người dân. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu một số định hướng trong hoạt động của Trang TTĐT trong thời gian tới như: Cần tập trung tuyên truyền tốt hơn các dự án luật được Quốc hội thông qua, đặc biệt là các dự án luật có tác động lớn đến đời sống của dân; tăng cường khai thác thông tin về kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh để chuyển tải đến bạn đọc hiệu quả, kịp thời; tăng cường đặt bài các chuyên gia, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh…; mở rộng fanpage của HĐND các huyện, thành thị, tạo diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp…

Trang fanpage hơn 7.240 lượt theo dõi

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban biên tập ghi nhận những kết quả Trang TTĐT đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Trang TTĐT tiếp tục duy trì tốt việc dẫn nguồn các báo, tạp chí… theo đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ mục đích của Trang; phát huy vai trò của cán bộ, công chức cơ quan trong cung cấp thông tin, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Ban biên tập và các thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phối hợp định hướng nội dung, cung cấp thông tin để Trang TTĐT kịp thời đưa tin đầy đủ và toàn diện; hướng dẫn, đề nghị HĐND cấp huyện chú trọng tạo lập, duy trì, tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động qua Trang TTĐT và fanpage của huyện; cần đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn mạng; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tin bài nói riêng và hoạt động của Trang TTĐT nói chung, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan dân cử với cử tri và Nhân dân tỉnh nhà./.