Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nghi Lộc trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Để chuẩn bị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nghi Lộc được giải quyết, trả lời, cụ thể như sau:
 1. Cử tri xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm thu hồi 2 dự án du lịch Hòn Ngư và Hải Thịnh vì đã lâu không triển khai.

UBND tỉnh trả lời như sau:

1.1. Về dự án Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Hòn Ngư tại  xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc:

Dự án Nhà máy chế biến bột cá tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện  Nghi Lộc do Công ty TNHH Hòn Ngư làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cho  thuê đất tại Quyết định số 253/QĐ-UB.ĐC ngày 19/3/2002, cấp Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 587/QĐ-UB.ĐC ngày 08/7/2002 (tổng  diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số U 242570 được UBND  tỉnh cấp ngày 08/7/2002 là 10.000 m2 và thời gian thuê đất là 50 năm kể từ ngày  Sở Địa chính giao đất tại hiện trường).

Theo hồ sơ liên quan đến dự án do Chủ đầu tư cung cấp, hiện nay: Nhà  xưởng, nhà làm việc, trạm biến áp và một số tài sản khác của Công ty TNHH  Hòn Ngư gắn với quyền thuê đất tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết đã được  sang nhượng cho Công ty Cổ phần Tây Sơn theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 39 ngày  12/5/2010 giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An (đấu giá viên  Ông Phạm Văn Hoa) và Công ty Cổ phần Tây Sơn.

Dự án Nhà máy chế biến bột cá tại xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện  Nghi Lộc do Công ty TNHH Hòn Ngư làm chủ đầu tư (nay đã được sang  nhượng cho Công ty Cổ phần Tây Sơn), nằm trong Khu kinh tế Đông Nam  Nghệ An. Dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất trước thời điểm thành lập  KKT Đông Nam. Đến nay, Chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục liên quan tại  Ban Quản lý KKT Đông Nam.

Sau khi cử tri có ý kiến, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã triển khai  thu thập các tài liệu liên quan của dự án: Ngày 12/9/2022, Ban Quản lý Khu  kinh tế Đông Nam đã có Công văn số 1209/KKT-QHXD gửi các Sở: Tài nguyên  và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và UBND huyện Nghi Lộc, đề  nghị cung cấp thông tin và các hồ sơ liên quan đến dự án “Hòn Ngư” tại xã Nghi  Thiết, huyện Nghi Lộc. Đây là dự án nằm trong địa bàn KKT Đông Nam, vì vậy, trong thời gian  tới, Ban Quản lý KKT Đông Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ  chức kiểm tra và tham mưu chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng quy định  hiện hành.

1.2. Về dự án Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh:

Dự án Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc  (là khu du lịch sinh thái bao gồm các tổ hợp công trình khách sạn, biệt thự cao  cấp, công trình dịch vụ du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng, khu cây xanh cảnh quan  và vui chơi giải trí) do Công ty TNHH xây dựng Thành Phát làm chủ đầu tư đã  được UBND tỉnh Nghệ An cho phép khảo sát, lựa chọn địa điểm quy hoạch xây  dựng tại Quyết định số 2861/QĐ-UBND-ĐT ngày 07/8/2007, phê duyệt quy  hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3791/QĐ.UBND.ĐT ngày  01/9/2008 với tổng diện tích 164,0ha (bám dọc bãi biển từ Mũi Gà đến Mũi Cáo,  phía Tây là dãy núi Mưng xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) và bao gồm 3 khu  chức năng chính gồm:

- Khu A - Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh, diện tích 312.660,97 m2 (đã  được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND.ĐT ngày 10/7/2009): Nằm ở phía Đông Nam  Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh, bao gồm 7 phân khu chức năng: Khu vực tiếp  đón, Khu vực biệt thự tiêu chuẩn, Khu khách sạn ven núi, Khu biệt thự nghỉ  dưỡng, Khu thể thao nước - dịch vụ du thuyền, Khu vực ẩm thực - nhà hàng,  Cây xanh cảnh quan và các công trình dịch vụ bờ biển khác.

- Khu B - Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh, diện tích 50.655,73 m2 (đã  được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại  Quyết định số 3287/QĐ-UBND.ĐT ngày 10/7/2009): Là khu tái định cư phục  vụ việc di dời giải phóng mặt bằng các hộ dân trong khu du lịch sinh thái Hải  Thịnh, bao gồm 2 phân khu chức năng: Khu ở tái định cư và Khu công trình  công cộng.

- Khu C - Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh, diện tích 420.569,93 m2 (đã  được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại  Quyết định số 3285/QĐ-UBND.ĐT ngày 10/7/2009): Nằm ở khu vực phía Tây  Bắc Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh, bao gồm 5 phân khu chức năng: Khu  khách sạn cao tầng, Khu spa và khách sạn cao cấp, Khu cây xanh kết hợp với  nhà hàng, Khu thể thao và vui chơi giải trí, Khu hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi dự án được được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi  tiết, Công ty TNHH xây dựng Thành Phát đã tiến hành lập dự án đầu tư và các  hồ sơ thủ tục liên quan khác theo quy định để trình xin cấp Giấy chứng nhận  đăng ký đầu tư và kết hợp với UBND huyện Nghi Lộc lập phương án đền bù  GPMB. Kết quả đến nay như sau:

- Về hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án theo quy định: Theo báo  cáo của Công ty TNHH xây dựng Thành Phát tại Công văn số 68/Cty-TP ngày  20/12/2018: Hồ sơ dự án đầu tư đã hoàn thành và đang chờ để trình duyệt với  tổng mức đầu tư khoảng 707,57 tỷ đồng; Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi  trường đã hoàn thành và đang trình cơ quan có chức năng thẩm định.

- Về công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng: Thực hiện Công văn số 5098/UBND-CN ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh,  UBND huyện Nghi Lộc đã có Quyết định số 1694/QĐ.UBND ngày 12/8/2009  thành lập Hội đồng bồi thường GPMB và Quyết định số 2860/QĐ.UBND ngày  03/12/2009 phê duyệt Phương án bồi thường GPMB tổng thể dự án Khu du lịch  sinh thái Hải Thịnh tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc với tổng kinh phí bồi  thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm năm 2009 là 53,78 tỷ đồng. Để tạo quỹ đất tái định cư, Chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng bồi  thường GPMB huyện Nghi Lộc tiến hành hoàn thành bồi thường GPMB (đợt 1) khu đất tái định cư của dự án (thuộc quy hoạch Khu B) với diện tích 4,707ha và  số tiền đã chi trả là 7.958.505.834 đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Hải Thịnh tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc  do Công ty TNHH xây dựng Thành Phát làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Nghệ  An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trước thời điểm Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ  An (tại Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21/10/2008). Đến nay, Chủ đầu tư  chưa thực hiện các thủ tục liên quan tại Ban Quản lý KKT Đông Nam. Sau khi cử tri có ý kiến, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã triển khai  thu thập các tài liệu liên quan của dự án. Đây là dự án nằm trong địa bàn KKT  Đông Nam, vì vậy, trong thời gian tới, Ban Quản lý KKT Đông Nam chủ trì,  phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra và tham mưu chấm dứt hoạt  động của dự án theo đúng quy định hiện hành.

 1. Cử tri xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc phản ánh hiện nay một số hộ gia đình cần tách thửa đất cho con làm nhà ở riêng đều không tiến hành được. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết để đáp ứng nhu cầu tách thửa của các hộ gia đình.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nội dung cử tri của xã Nghi Vạn kiến nghị liên quan đến nội dung nêu trên là  đúng. Qua kiểm tra tại xã Nghi Vạn, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện  thì nguyên nhân vướng mắc khi tách thửa chủ yếu:

- Do thực hiện Nông thôn mới, trên địa bàn các xã có mở rộng các tuyến  đường giao thôn dẫn đến biến động ranh giới thửa; 

- Trong quá trình sử dụng các hộ liền kề tự ý đổi đất cho nhau, quá trình xây dựng lại bờ rào các hộ tự thỏa thuận lại ranh giới dẫn đến sai mốc so với bản đồ  địa chính đã được đo đạc trước đây;

- Quá trình sử dụng đất các hộ có lấn chiếm sau đo đạc bản đồ địa chính dẫn  đến hiện trạng sai với GCN đã cấp.

Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc tại Công văn số 2367/UBND-TNMT  ngày 15/9/2022, để tháo gỡ vướng mắc cho nhân dân và tránh tình trạng tranh chấp,  phát sinh khiếu kiện, giải quyết các hậu quả sau này, UBND huyện Nghi Lộc đã đề nghị UBND xã Nghi Vạn hướng dẫn công dân thực hiện theo hướng:

- Đối với các trường hợp biến động về ranh giới sử dụng do các hộ gia đình  tự ý thỏa thuận lại ranh giới thì đề nghị UBND xã Nghi Vạn hướng dẫn hộ gia  đình phải thực hiện tách, hợp thửa theo đúng hiện trạng sử dụng đất.

- Đối với các trường hợp nếu nguyên nhân do quá trình đo đạc sai sót, hoặc  trong quá trình biên tập bản đồ địa chính các đơn vị tư vấn đo đạc nối sai các điểm  vị trí ranh giới của các hộ gia đình, dẫn đến cấp đổi GCN cho các hộ bị sai thì đề nghị UBND xã Nghi Vạn lập hồ sơ chỉnh lý để cấp đổi giấy CNQSD đất cho các  hộ gia đình theo quy định.

- Đối với các trường hợp có xây dựng công trình tạm, làm dàn tôn, bờ rào  trên đất do UBND xã quản lý, ảnh hưởng ranh giới thửa đất thì đề nghị UBND xã  hướng dẫn hộ gia đình lập văn bản cam kết tháo gỡ công trình khi Nhà nước có  yêu cầu và không yêu cầu bồi thường hoặc hỗ trợ kinh phí.

 1. Cử tri xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc phản ánh có nhiều hồ sơ bị sai tên xóm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuy nhiên, khi làm lại phải chờ đợi lâu, cán bộ địa chính giao tiếp với Nhân dân có lúc còn thiếu chuẩn mực, gây phiền hà cho Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc tại Công văn số 2367/UBND TNMT ngày 15/9/2022: Sau khi tiếp nhận kiến nghị cử tri, UBND huyện đã làm  việc với UBND xã Nghi Diên để xác minh ý kiến phản ánh của cử tri. Qua xác  minh thì cử tri phản ánh nội dung trên là trường hợp của ông Nguyễn Cảnh Ngoãn, thường trú tại xóm Toàn Thắng, xã Nghi Diên. Ngày 13/9/2022, UBND  huyện đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Cảnh Ngoãn để nắm rõ nội dung  phản ánh của cử tri. Qua làm việc, ông Ngoãn có ý kiến như sau:

- Năm 2017, quá trình thực hiện cấp đổi và trả Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất theo hình thức đồng loạt, thì khi nhận GCN, ông Nguyễn Cảnh Ngoãn  phát hiện bị sai tên xóm. Ông đã trả lại Giấy chứng nhận cho cán bộ VP đăng ký  đất đai huyện Nghi Lộc (nay là Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Nghi Lộc) đề nghị  được thực hiện đính chính về tên xóm trong Giấy chứng nhận. Sau khi tiếp nhận  và đã có kết quả vào ngày 24/05/2017. Thời gian thực hiện đính chính sai tên xóm  trên Giấy chứng nhận đã đảm bảo đúng quy trình. Tuy nhiên, cán bộ địa chính xã  Nghi Diên tại thời điểm đó, chưa thông tin kịp thời đến cho người dân, nên người  dân không nắm được để đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất.

- Còn về ý kiến “cán bộ địa chính giao tiếp với nhân dân có lúc còn thiếu  chuẩn mực, gây phiền hà cho nhân dân” thì qua làm việc, ông Nguyễn Cảnh  Ngoãn cho biết nội dung này ông kiến nghị về cán bộ hành chính trong thực hiện  thủ tục cấp căn cước công dân, không phải cán bộ địa chính trong thực hiện thủ  tục về đất đai.

 1. Cử tri xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc phản ánh trong thời gian qua, hệ thống nước thải của Bệnh viện Phổi Nghệ An - đóng tại xóm Lương Sơn, xã Nghi Vạn đã xả trực tiếp nước thải bẩn ra địa bàn, mặc dù Bệnh viện đã xây dựng hồ sinh thái, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Bệnh viện đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi  trường Dự án mở rộng khuôn viên và nâng cấp Bệnh viện Phổi Nghệ An lên  415 giường bệnh tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; được Sở Tài  nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả thải số 17/GP-STNMT.NBHĐ ngày  31/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 13/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan  có liên quan (Sở Y tế, UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Vạn) kiểm tra tại Bệnh viện Phổi Nghệ để xác minh làm rõ  nội dung phản ánh. Kết quả như sau:

Bệnh viện đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, công  nghệ AAO, công suất 250m3/ ngày.đêm. Kết quả quan trắc chất lượng nước  thải định kỳ tháng 3,6 năm 2022 đạt QCVN 28:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về chất lượng nước thải y tế). Nước thải sau khi xử lý được bệnh  viện dẫn về lưu giữ tại 04 hồ trong khuôn viên.

Theo báo cáo của Bệnh viện, trước đây nước thải sau khi xử lý đạt QCVN  thải ra ngoài mương nước (mương tự đào của các hộ dân) theo giấy phép xả  thải. Tuy nhiên, hiện nay người dân đã chặn không cho nước thải của Bệnh  viện xả vào. Một số thời điểm trời mưa lớn, nước từ 04 hồ này chảy tràn ra  ngoài mương cũ và chảy vào diện tích đất canh tác của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy 02 mẫu nước thải của bệnh  viện: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý tập trung, 01 mẫu lấy tại hồ cuối  trước khi chảy tràn ra ngoài môi trường. Sau khi có kết quả phân tích chất  lượng nước thải, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục xử lý và thông báo  cho cử tri được biết. Trong thời gian tới, yêu cầu Bệnh viện Phổi Nghệ An: Có biện pháp khắc phục tình trạng nước thải từ bệnh viện ra khu vực  canh tác của người dân; Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của bệnh viện trong đó có  nội dung rà soát, xác định hướng tuyến thoát thải và vị trí xả thải; Tiếp tục vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập  trung đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN; Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo  cáo Đánh giá tác động môi trường và nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi  trường kèm theo đã được UBND tỉnh phê duyệt và quy định pháp luật liên quan. UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Vạn phối hợp với bệnh viện xác định hướng tuyến thoát thải và vị trí xả thải của Bệnh viện. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của  Bệnh viện, trong trường hợp phát hiện sai phạm (nếu có), tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của  pháp luật.

 1. Cử tri xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc phản ánh đường 535 và Đại lộ Vinh - Cửa Lò có nhiều nút thắt không đảm bảo an toàn, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

5.1. Tuyến ĐT.535 nối từ thành phố Vinh đến thị xã Cửa Lò có tổng chiều dài 11,5 km. Sau khi phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Phong tổ chức kiểm tra hiện trường, kết quả hiện trên tuyến có 04 điểm giao cắt có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông như phản ánh của cử tri, là các vị trí giao cắt giữa đường vào xóm với ĐT.535 tại Km5+050; Km5+770; Km4+210 và Km 6+300.

Để hạn chế tai nạn giao thông tại các vị trí nêu trên, trong thời gian tới:

- Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo đơn vị quản lý rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu; bố trí một số gờ giảm tốc tại các vị trí cần thiết; phối hợp với chính quyền địa phương vận động, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đảm bảo tầm nhìn tại các nút giao nêu trên.

- UBND huyện Nghi Lộc: Tổ chức lắp đặt hệ thống biển cảnh báo giao nhau với đường ưu tiên, giảm tốc độ từ đường phụ ra ĐT.535; sơn gờ giảm tốc trên đường phụ, lắp đặt hệ thống đèn chớp vàng cảnh báo tai nạn giao thông; phối hợp với đơn vị quản lý tổ chức lực lượng vận động, giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các nút giao. Về lâu dài, đề nghị UBND huyện phối hợp với đơn vị quản lý giao thông rà soát trên tất cả các đường phụ ra đường chính đề bổ sung hệ thống biển cảnh báo tai nạn giao thông; sơn gờ giảm tốc trên các tuyến đường phụ; tổ chức lực lượng giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, giải phóng tầm nhìn tại các đường phụ ra đường chính. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe giáo dục, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

5.2. Dự án đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 1) chưa được đầu tư hoàn chỉnh (chỉ mới đầu tư 02 vệt đường gom 9m ở hai bên), trên toàn tuyến được xây dựng vuốt nối 26  đường ngang cắt qua tuyến, trong đó qua địa bàn xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc có 10 đường ngang. Các đường ngang này cơ bản được vuốt nối theo đường hiện trạng để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đi lại qua tuyến. Trên các đường ngang vuốt nối được bố trí gờ giảm tốc và hệ thống sơn, biển cảnh báo đấy đủ, tuy nhiên việc tồn tại nhiều đường ngang sẽ gây xung đột, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông như cử tri phản ánh.

Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng giai đoạn 2 tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/12/2021, giai đoạn này được đầu tư hoàn chỉnh, một số đường ngang dân sinh sẽ được xóa bỏ và chỉ còn lại 07 đường ngang. Đối với đoạn qua xã Nghi Phong chỉ bố trí 02 đường ngang tại Km3+500 (đường vào trại Thương Binh) và Km4+960 (đường vào UBND xã Nghi Phong), và 01 điểm mở giải phân cách tại Km6+020.  Hiện Sở GTVT (Chủ đầu tư dự án) đang chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, các đường ngang ngoài hồ sơ thiết kế được duyệt đang được dần xóa bỏ. Vì vậy, Sở GTVT rất mong nhận được sự đồng thuận của nhân dân tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thi công để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng dự án.

 1. Cử tri các xã: Nghi Diên, Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho đối tượng cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% chế độ hưởng bảo hiểm xã hội, thay vì mức 80% như hiện nay.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản d, mục 5, Điều 3 và Khoản g, mục 1, Điều 14, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Theo đó thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy  định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham  gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975, khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Theo kiến nghị của cử tri xã Nghi Diên, Nghi Vạn huyện Nghị lộc đề nghị đối tượng cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh là chưa phù hợp với quy định nêu trên. Để đối tượng cựu thanh niên xung phong được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh cần có kiến nghị Chính phủ sửa đổi Khoản d, mục 5, Điều 3 và Khoản g, mục 1, Điều 14, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

 1. Cử tri xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc phản ánh trong 15 năm đều có những suất quà động viên tinh thần người công giáo hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, tuy nhiên, năm 2021, 2022 ngân sách nhà nước không tiếp tục hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét lại và tiếp tục duy trì nguồn động viên này.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ như cử tri đã nêu, xét thấy có một số điểm chưa thực sự hợp lý, chưa phát huy hiệu quả nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thay thế chính sách hỗ trợ trước đây (trong đó có nội dung hỗ trợ như cử tri đã nêu tại kiến nghị số 39). UBND tỉnh đã giao Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về nội dung hỗ trợ nêu trên. Hiện nay, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ đã dự thảo văn bản, đang chờ ý kiến thẩm định của các cấp có thẩm quyền để có cơ sở ban hành. 

 1. Cử tri Ngô Đức Lưu, trú tại xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phản ánh trên địa bàn xã Nghi Hưng còn nhiều hộ gia đình đã được rà soát để được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt (tại Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 31/10/20214); được cơ quan Trung ương thẩm định (Bộ Lao động Thương binh và xã hội thẩm định tại văn bản số 4943/LĐTBXH-NCC ngày 24/1/2014) và bố trí vốn thực hiện. Đề án đã được triển khai từ năm 2013, đến năm 2019 đã hoàn thành. Ngoài ra, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

- Để giải quyết kiến nghị cử tri, ngày 08/8/2022 Sở Xây dựng đã có văn bản số 2841/SXD-QLN gửi UBND thành phố Vinh và UBND huyện Nghi Lộc đề nghị báo cáo cụ thể các nội dung kiến nghị của cử tri.

- Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc tại văn bản số 2110/UBND-KT&HT ngày 19/8/2022: Trên địa bàn xã Nghi Hưng hiện có 34 hộ gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng người có công này nằm ngoài danh sách đã được UBND huyện thẩm định, phê duyệt (để trình UBND tỉnh tổng hợp vào Đề án) nên không được hỗ trợ kinh phí. Cũng theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc thì nguyên nhân do các đối tượng người có công này không đăng ký hỗ trợ; thời điểm thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nhà chưa hư hỏng; ngoài ra một số hộ gia đình chưa có nhu cầu hỗ trợ; một số thì chưa có kinh phí để xây dựng.

- Để tiếp tục hỗ trợ ưu đãi người có công với cách mạng về nhà ở, ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng). Hiện nay, Bộ Xây dựng đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để lấy ý kiến góp ý của các địa phương.

- Sau khi Quyết định này được Trung ương ban hành, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, trong đó sẽ chỉ đạo UBND thành phố Vinh, UBND huyện Nghi Lộc và các huyện, thành, thị khác thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công bố công khai các tiêu chí, đối tượng được thụ hưởng chính sách đến nhân dân trên địa bàn được biết. Cử tri, người có công trên địa bàn nếu là đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách, nếu có nhu cầu hỗ trợ nhà ở phải có Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở gửi UBND cấp xã kiểm tra, rà soát, tổng hợp gửi UBND cấp huyện để xem xét thẩm định, phê duyệt vào danh sách hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Cử tri Nguyễn Công Trình, trú tại xóm 6, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc phản ánh hiện tượng nổ mìn khai thác mỏ ở xã Nghi Công Nam gây mất an toàn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua liên hệ với cử tri Nguyễn Công Trình, trú tại xóm 6, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (điện thoại 0352638336), nội dung cử tri phản ánh: “Trên địa bàn có đơn vị sử dụng nổ mìn khác mỏ đá Bãi Giang, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến đập hồ Khe Thị cách mỏ đá tầm hơn 1km. Việc đơn vị khai thác đá từ năm trước (năm 2021) đến nay chưa gây ảnh hưởng đến đập hồ Khe Thị”.

Trên địa bàn xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc có một đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là Công ty TNHH Huệ Minh (gọi tắt là Công ty), khai thác tại mỏ đá xây dựng Bãi Giang đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 12/QĐ-SCT.KTATMT ngày 08/6/2021, thời hạn cấp 3 năm kể từ ngày 08/6/2021.

Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty TNHH Huệ Minh rà soát lại việc ảnh hưởng từ hoạt động nổ mìn khai thác đá của đơn vị. Ngày 15/8/2022, Công ty TNHH Huệ Minh có báo cáo giải trình việc ông Nguyễn Công Trình có ý kiến liên quan hoạt động khai thác đá (có xác nhận của UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc). Theo đó, hoạt động khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty từ khi bắt đầu (năm 2021) đến nay không gây ảnh hưởng đến công trình đập hồ Khe Thị. Công ty cũng đã nêu khoảng cách và các giải pháp thực hiện an toàn trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

 1. Cử tri Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phản ánh sau hơn 10 năm giá đất ở đã được điều chỉnh nhiều lần, nhưng giá đất nông nghiệp mới chỉ điều chỉnh một lần và mức giá 85.000đ/m2 không còn phù hợp với thực tế, nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức giá đất nông nghiệp phù hợp với thực tế.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Việc bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp (nói riêng) trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (trước đây là các Quyết định: số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015; số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND;số 40/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018). Theo quy định hiện hành ngoài việc bồi thường, người sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp còn được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ hiện nay tỉnh Nghệ An đang áp dụng tối đa không quá 02 lần giá đất nông nghiệp cùng loại tại Bảng giá đất (Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thì mức hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại).

- Mức giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được phê duyệt thời gian qua không cao hơn mức giá đất nông nghiệp được quy định tại Bảng giá đất hiện hành hành X (nhân) với hệ số K do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

- Qua kiểm tra, rà soát giá đất nông nghiệp quy định tại Bảng giá đất của các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ nói riêng (có điều kiện tương đồng như tỉnh Nghệ An) và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, cho thấy mức giá đất nông nghiệp quy định tại Bảng giá đất tỉnh Nghệ An là một trong số ít các tỉnh có mức giá cao nhất, như:

+ Bảng giá đất nông nghiệp tại thành phố Vinh (quy định tại Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh) mức giá cao nhất là 100.000 đ/m2 và thấp nhất là 75.000 đ/m2.

+ Bảng giá đất nông nghiệp tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa)  mức giá cao nhất là 65.000 đ/m2, thấp nhất là 45.000 đ/m2 và tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) mức giá cao nhất là 58.600 đ/m2, thấp nhất là 50.600 đ/m2.

Như vậy, việc xây dựng, ban hành Bảng giá đất nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024 với mức giá quy định như hiện nay, đã góp phần để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa thiệt thòi cho người sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, trong bối cảnh Nghệ An là một trong số các tỉnh có nguồn thu hạn chế, ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng được chi thường xuyên.

Về nội dung kiến nghị của cử tri điều chỉnh tăng mức giá đất nông nghiệp quy định tại Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện tại thời điểm xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2025-2029 (thay thế cho Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024).

 1. Cử tri Nguyễn Xuân Thuỷ, Bí thư, xóm trưởng xóm 2, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại dự án Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Phúc Hoà, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án tổ hợp chăn nuôi heo thịt công nghệ cao của Công ty TNHH nông nghiệp Phúc Hòa (sau đây gọi tắt là Dự án) có địa chỉ tại xóm 6, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 16/9/2020. Quy mô tổng đàn theo báo cáo đánh giá tác động môi trường 15.000 con. Theo báo cáo của chủ dự án: Dự án bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2021 với tổng đàn thời điểm cao nhất là 10.000 con.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại Dự án và chỉ đạo Công ty thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 3400/UBND-NN yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và giao nhiệm vụ cho các cơ quan có liên quan, cụ thể:

+Yêu cầu Công ty TNHH nông nghiệp Phúc Hòa: Dừng nhập lứa lợn mới về nuôi tại Dự án cho đến khi được cấp đầy đủ các thủ tục (giấy phép môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi); đối với lứa lợn hiện tại tại Dự án: tiến hành xuất hết lợn trong tháng 8/2022; khẩn trương xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trên thực tế theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; lập báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và cấp phép sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải; chỉ được đưa trang trại vào vận hành thử nghiệm khi đã được cấp giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động chăn nuôi theo quy định; xử lý xác lợn chết theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tuần hoàn tái sử dụng 100% nước thải không để nước thải nước thải ra ngoài môi trường; thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc: giám sát hoạt động và việc khắc phục của Công ty.

- Ngày 16/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Công Nam kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đồng thời việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Dự án. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa xuất hết toàn bộ lợn hiện có tại trang trại (còn khoảng 6.700 con). Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH nông nghiệp Phúc Hòa đối với hành vi: Không có giấy phép môi trường đối với dự án/cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, cụ thể: Công ty TNHH nông nghiệp Phúc Hòa đã đưa Tổ hợp chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động không có giấy phép môi trường; quy định tại: điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với mức phạt là 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Trong thời gian tới, Yêu cầu Công ty hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt. Lập hồ sơ cấp Giấy phép môi trường trước khi đi vào hoạt động.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Công Nam tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động và công tác bảo vệ môi trường tại dự án, chủ động xử lý các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ

 1. Cử tri Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của Công ty Hồng Linh trong việc đo đạc, trích lập bản đồ sai diện tích đất của các hộ dân; đồng thời có hướng giải quyết việc sai sót, tạo điều kiện để cho người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Nghi Lộc, Công ty TNHH Hồng Linh và cử tri xã Nghi Hưng tổ chức buổi làm việc để nắm rõ nội dung phản ánh của cử tri. Qua làm việc và kiểm tra tài liệu bản đồ địa chính xã Nghi Hưng, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

 1. Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính gắn liền cấp Giấy chứng nhận QSD đất xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc được Sở Tài nguyên và Môi trường hợp đồng với Công ty TNHH Hồng Linh tổ chức thực hiện trong các năm 2012 và năm 2014 (đối với 05 xóm còn lại).

Sản phẩm bản đồ địa chính được UBND xã Nghi Hưng kiểm tra, ký xác nhận công nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận theo quy định tại Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm 2008.

Về công tác Kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã được Công ty TNHH Hồng Linh (đơn vị tư vấn lập hồ sơ) phối hợp với UBND xã Nghi Hưng, UBND huyện Nghi Lộc thực hiện hoàn thành năm 2020; sản phẩm cấp Giấy chứng nhận đã được UBND huyện Nghi Lộc (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Nghi Lộc), UBND xã Nghi Hưng kiểm tra chốt khối lượng và đánh giá chất lượng đạt yêu cầu, được Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận tài liệu bản đồ địa chính sau cấp Giấy chứng nhận và bàn giao các cấp theo quy định.

Như vậy hiện nay Công ty TNHH Hồng Linh đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Nghi Hưng.

 1. Về nội dung phản ánh của cử tri đo đạc sai hiện trạng tại thời điểm hiện nay có một số nguyên nhân như sau:

- Do thực hiện nông thôn mới, trên địa bàn xã có mở rộng các tuyến đường giao thông dẫn đến biến động ranh giới thửa.

- Trong quá trình sử dụng các hộ liên kề tự ý đổi đất cho nhau, quá trình xây dựng lại bờ rào các hộ tự thỏa thuận lại ranh giới dẫn đến sai mốc so với bản đồ địa chính đã được đo đạc trước đây.

- Ngoài ra có một số thửa đất, vị trí đất do quá trình đo đạc bản đồ địa chính đồng loạt cho toàn xã, biên tập bản đồ nối nhầm đường ranh giới thửa đất giữa các điểm đo hoặc một số trạm đo có có sự nhầm lẫn.

- Trường hợp do sai sót trong quá trình đo đạc bản đồ địa chính trước đây, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc xây dựng các điểm tọa độ địa chính, đo vẽ chi tiết lại các thửa đất và chỉnh lý bản đồ phục vụ cho công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp biến động do quá trình sử dụng đất (do mở đường giao thông, xây dựng lại tường rào ranh giới, tự chuyển đổi đất,...) thì UBND xã Nghi Hưng hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ, thủ tục đo đạc chỉnh lý theo hiện trạng phục vụ cho cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ việc xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, xác nhận hiện trạng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND cấp xã, do đó đề nghị UBND xã Nghi Hưng rà soát, xác định nguyên nhân và chịu trách nhiệm về nội dung thay đổi ranh giới thửa đất đối với từng trường hợp cụ thể.

Hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc đang phối hợp với UBND xã Nghi Hưng chỉnh lý bản đồ địa chính và lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bình thường, không nhận được phản ánh thêm.

 1. Cử tri Nguyễn Hải Hậu, trú tại xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phản ánh sau khi có quy hoạch mở rộng Khu Công nghiệp WHA, lấy một phần diện tích của xã Nghi Hưng, mặt bằng và quy hoạch đất có nhiều thay đổi. Đề nghị UBND tỉnh sớm đề ra các phương án quy hoạch, bố trí mục đích sử dụng đất (như đất ở, đất sản xuất, đất nông nghiệp….) để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được UBND huyện Nghi Lộc triển khai từ đầu năm 2021. Ngày 08/6/2021, Hội đồng thẩm định tỉnh đã thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Nghi Lộc.

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của UBND cấp xã, ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, UBND huyện Nghi Lộc đã tổng hợp trình Hội đồng nhân dân huyện Nghi Lộc và được HĐND huyện Nghi Lộc thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/8/2021.

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 219/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Nghi Lộc.

Như vậy, trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc lấy ý kiến của nhân dân và công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nghi Lộc.

 1. Cử tri Nguyễn Thanh Bân - Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm 6, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phản ánh Khu Công nghiệp WHA mở rộng giai đoạn II và đang tiến hành san lấp mặt bằng, tuy nhiên quá trình triển khai không đảm bảo vệ sinh môi trường, lượng bụi, đất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân các xóm lân cận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam kiểm tra, giải quyết. Theo báo cáo của BQL Khu kinh tế Đông Nam, việc cử tri phản ánh quá trình  khai thác và vận chuyển đất để phục vụ san lấp cho Giai đoạn 2 Dự án WHA  Industrial Zone 1 - Nghệ An gây ô nhiễm môi trường (bụi) là có cơ sở, mặc dù  đơn vị thi công đã có các biện pháp tưới nước và tiến hành cào các lớp bụi dư  thừa. Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã đề nghị Công ty Cổ phần  WHA Industrial Zone Nghệ An chỉ đạo nhà thầu thi công phải có biện pháp cần  thiết hơn nữa để giảm thiểu tối đa lượng bụi phát sinh ra môi trường trong quá trình khai thác và vận chuyển đất san lấp. Chủ đầu tư đã tiếp thu các ý kiến phản  ánh của người dân và cam kết chỉ đạo đơn vị thi công để sớm khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên.

 1. Cử tri Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm có phương án khắc phục ảnh hưởng của Khu liên hiệp xử lý rác thải Nghi Yên đối với sức khoẻ của người dân và môi trường sống xung quanh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc gồm Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên và Nhà máy xử lý rác thải Ecovi.

- Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, vận hành; được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1449/QĐ-BKHCNMT ngày 9/7/2002.

- Nhà máy xử lý rác thải Ecovi của Chi nhánh Công ty CP Galax tại Nghệ An: Từ ngày 21/3/2020, Nhà máy đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số1606/UBND-CN ngày 21/3/2020. Hiện nay, Chi nhánh Công ty Cổ phần Galax tại Nghệ An tiếp tục dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh thay đổi công nghệ, công suất của dự án.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam và địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường, tái định cư tại Khu liên hợp nói chung và Bãi chôn lấp nói riêng; như: thành lập nhiều Đoàn kiểm tra; Tổ giám sát, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP môi trường và công trình đô thị: 762.019.000 đồng với hành vi xả nước thải vượt QCVN ra môi trường…

Ngày 08/6/2022, Công ty CP môi trường và công trình đô thị đã khởi công xây dựng ô chôn lấp 4A và 4B để đảm bảo xử lý toàn bộ rác thải được tiếp nhận. Ngoài ra, dưới sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát của các ngành, các cấp trong thời gian, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An cơ bản đã vận hành bãi chôn lấp theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Vì vậy môi trường tại Bãi chôn lấp đến nay đang có xu hướng tốt hơn.

UBND thành phố VInh đã đầu tư Trạm xử lý nước rỉ rác của Bãi chôn lấp. Đến nay, Trạm xử lý nước rỉ rác đã hoàn thành và bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm. Ngày 17/8/2022, UBND thành phố Vinh, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã phối hợp với đơn vị xây dựng tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau trạm xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT. Hiện, UBND thành phố Vinh đang tiến hành các thủ tục để đưa vào vận hành chính thức trạm xử lý nước rỉ rác.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Bãi chôn lấp chất, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp sau:

* UBND thành phố Vinh: Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành xử lý rác thải và công tác đảm bảo môi trường tại Bãi chôn lấp; Khẩn trương tiến hành các thủ tục bàn giao để sớm đưa vào hoạt động, xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác tại Khu liên hợp đạt QCVN 25:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp) trước khi thải ra môi trường; Chủ động phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc giải quyết các vấn đề có liên quan đảm bảo Khu liên hợp được hoạt động thường xuyên, liên tục.

* Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Nghệ An: Tiếp tục vận hành Bãi chôn lấp chất thải rắn theo đúng quy trình kỹ thuật, định mức đã được phê duyệt tại Quyết định số 4563/QĐ-UBND.CN ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ yêu cầu của Quyết định và nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường hiện hành; Tích cực phối hợp với UBND thành phố Vinh đẩy nhanh việc bàn giao để sớm đưa vào vận hành Trạm xử lý nước rỉ rác của  Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên; Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến Khu liên hợp.

* Ban quản lý KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Yên: Tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình vận hành tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên; Tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời tái định cư các hộ dân trong diện di dời để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Vinh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc giám sát chặt chẽ  hoạt động và công tác bảo vệ môi trường tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên, chủ động xử lý các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

 1. Cử tri Nguyễn Thanh Bân, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm 6, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc kiến nghị sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống mương nước cấp 1 do Luxembourg tài trợ trước đây để đảm bảo tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc: Tuyến kênh trên địa bàn xã Nghi Hưng được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của Luxembourg đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. UBND huyện đã có kế hoạch bố trí nguồn vốn trung hạn cho việc sửa chữa, xây dựng lại tuyến kênh với tổng kinh phí ước tính là 7,0 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Nông thôn mới là 2,766 tỷ đồng (trong năm 2022 đề xuất bố trí 861,389 triệu đồng).

 1. Cử tri Đinh Xuân Bảy, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc kiến nghị sửa chữa đập Khe Thị tại xã Nghi Công Nam bị hư hỏng, xuống cấp; năm 2020 có dự án xây dựng mương nước nhưng chưa khoa học nên thất thoát nước lớn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam: Công ty quản lý hồ chứa nước Khe Thị 1, thuộc địa phận xã Nghi Công Nam – huyện Nghi Lộc. Hồ được xây dựng từ năm 1971 – 1975. Diện tích lưu vực = 5,9km2. Dung tích 2,5 triệu m3 nước. Hồ chứa Khe Thị 1 cấp nước tưới cho 500 ha lúa, màu của xã Nghi Công Nam. Chiều dài kênh chính là 2.300m. Năm 2016, Công ty đã đầu tư nâng cấp 2.000m. Hiện tại, kênh đang phục vụ tưới ổn định cho đất sản xuất nông nghiệp xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc.

 1. Cử tri Nguyễn Văn Thể, Bí thư Chi bộ xóm 5, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc kiến nghị nạo vét hoặc có giải pháp khơi thông kênh Nhà Lê để đảm bảo nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo ý kiến của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam phần kênh Nhà Lê cử tri phản ánh chính là tuyến kênh Khe Cái – đoạn cuối kênh Gai và đầu sông Cấm do Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam quản lý. Tuyến kênh này cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và tiêu úng thoát lũ trong mùa mưa cho các xã thuộc huyện Nghi Lộc.

Năm 2014, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư: Nạo vét và tu sửa tuyến kênh Khe Cái và nâng cấp cải tạo trạm bơm Hà Thanh, trạm bơm 18 thuộc hệ thống thuỷ lợi Nam Nghệ An (Quyết định số 1054/QĐ-UBND.NN ngày 24/38/2014); với mục tiêu cung cấp nước tưới ổn định cho 2.850 ha đất canh tác, tiêu úng, thoát lũ bảo vệ mùa màng, cơ sở hạ tầng dân sinh cho 06 xã: Nghi Mỹ, Nghi Phương, Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Kiều, Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc; gồm các hạng mục: Làm lại 2 nhà Trạm bơm Hà Thanh và Trạm bơm 18; gia cố bể hút, bể xả; thay máy bơm 2 trạm; Nạo vét tuyến kênh Khe Cái, chiều dài 17.902m: điểm đầu ngã 3 (điểm cuối kênh Gai, đầu sông Cấm) đến cuối kênh là xã Nghi Lâm. (Trong đó, có đoạn qua xã Nghi Công Bắc). Công trình được khởi công năm 2016 và hoàn thành trong năm 2017.

Đến nay, đã qua 5 năm sửa chữa cải tạo, tuyến kênh bị bồi lắng cục bộ một số đoạn ảnh hưởng đến việc cấp nước tạo nguồn cho các địa phương như xã Nghi Công Bắc trong việc tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt thời điểm nắng hạn. Tuy nhiên, do dự án thực hiện chưa lâu, hiện nay Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam chưa bố trí kinh phí tiếp tục nạo vét như ý kiến cử tri xã Nghi Công Bắc. Đề nghị UBND huyện Nghi Lộc xem xét, kêu gọi các nguồn vốn xã hội hoá hoặc bố trí kinh phí trong việc nạo vét cục bộ tuyến kênh để đảm bảo cấp nước cho chống hạn cho sản xuất nông nghiệp.

 1. Cử tri Ngô Đức Minh, xóm trưởng xóm 5, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phản ánh trên địa xã Nghi Hưng có một số đoạn đê ngăn mặn gần với quy hoạch Khu Công nghiệp WHA, hiện tại Công ty TNHH Hoà Hiệp đang triển khai san lấp mặt bằng cách chân đê 200m. Việc quy hoạch khoảng cách như vậy có đúng và đảm bảo an toàn hay chưa? Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các tuyến đê trên địa bàn xã Nghi Hưng không phải là đê từ cấp III trở lên (các tuyến đê này chưa được phân cấp) nên việc xác định hành lang bảo vệ đê đối với các tuyến đê này phải tuân theo quy định tại Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND thì việc Công ty TNHH Hòa Hiệp đang triển khai san lấp mặt bằng cách chân đê 200m không vi phạm hành lang bảo vệ đê.

 1. Cử tri Ngô Đức Minh, Xóm trưởng Xóm 5, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo lắp đặt thêm một số biển báo, đèn giao thông tại Quốc lộ 48E để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải: điểm giao thông cử tri phản ánh thuộc   Quốc lộ 7C (không phải là Quốc lộc 48E). Tuyến Quốc Lộ 7C giao cắt với đường liên xã nối với UBND xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc tại lý trình Km3+100. Về tổ chức giao thông trên tuyến Quốc Lộ 7C đoạn qua xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc nói chung và vị trí giao cắt trên nói riêng đã được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ như: Biển báo giao nhau đường ưu tiên, không ưu tiên; biển báo cho người đi bộ qua đường; đèn chớp vàng, gờ giảm tốc,…

 1. Cử tri Nguyễn Công Trình, trú tại xóm 6, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và dịp tết cho người có công không nên chi trả qua bưu điện vì gây lộn xộn, chen chúc, khó khăn cho đối tượng được tặng, nhất là đối với người già.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tỉnh Nghệ An hiện đang thực hiện chi trả chế độ: BHXH, trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống dịch vụ chi trả Bưu điện. Đề án chi trả chế độ ưu đãi cho Người có công với cách mạng qua Bưu điện được thực hiện từ năm 2019, đến nay đã 3 năm và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số Người có công và thân nhân Người có công trên địa bàn tỉnh, nhiều người đã được chi trả các khoản chế độ ưu đãi qua thẻ ATM, một bộ phận người già yếu, bị bệnh, không đi lại được… có nguyện vọng nhận chế độ tại nhà được nhân viên chi trả Bưu điện đáp ứng đầy đủ, kịp thời, theo đúng hợp đồng giữa cơ quan Lao động- TB và XH với cơ quan Bưu điện. Nhờ đó, đã giảm áp lực công việc cho cán bộ chính sách ở các xã, phường, thị trấn.

Hàng năm, nhân ngày Thương binh- liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán cổ truyền, Nghệ An thực hiện chi trả hơn 83.000 suất quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng, để thuận lợi và thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng, số suất quà này đã được chi trả cùng với trợ cấp của tháng đó. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện tỉnh chỉ đạo cơ sở thực hiện kịp thời, đảm bảo chế độ và quyền lợi cho đối tượng trong thời gian tới.

 1. Cử tri xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho thân nhân liệt sỹ và cấp thẻ bảo hiểm cho người thờ cúng liệt sỹ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ được quy định tại Điều 5, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quy định chế độ ưu đãi đối với Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nói chung và thân nhân liệt sĩ nói riêng. Bên cạnh đó, phong trào Đền ơn đáp nghĩa được phát động sâu, rộng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách ưu đãi Người có công đều được quan tâm hỗ trợ, tặng quà nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm… Đặc biệt, Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh để hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ ngân sách tỉnh, số tiền hỗ trợ hàng năm ước tính hơn 18 tỷ đồng.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri để tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời, đảm bảo chế độ và quyền lợi cho Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng nói chung và thân nhân liệt sĩ nói riêng theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Về chế độ đối với Người thờ cúng liệt sĩ: Theo quy định tại  Khoản 4, Điều 15 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ như sau: “Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ”.

 Tại Điều 13, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022 mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là: 1.400.000 đồng/liệt sĩ/năm.

Căn cứ các quy định hiện hành, người thờ cúng liệt sĩ nói chung được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng, chưa có quy định được cấp thẻ bảo hiểm y tế (trừ trường hợp người thờ cúng liệt sĩ là con liệt sĩ).

 1. Cử tri Ngô Trí Chính, Chủ tịch UBND xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chi trả tiền thu hồi đất làm thao trường bắn cho xã với số tiền còn thiếu 10 tỷ đồng; đề nghị đầu tư đường vào thao trường từ chợ Nghi Công Nam đến chợ Nghi công Bắc.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Phương án bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, được thực hiện theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND, ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc và Quyết định số 655/QĐ-BTL, ngày 03/4/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Theo đó chi phí bồi thường, hỗ trợ dự án là: 16.547.250.000đ (Mười sáu tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

Hiện nay chủ đầu tư đã chi trả 2 đợt thông qua Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc vào số Tài khoản: 3741.0.3013508.92001 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc, với số tiền là: 12.404.940.000đ (Mười hai tỷ, bốn trăm linh tư triệu, chín trăm bốn mươi ngàn, sáu trăm đông).

Đợt 1: chuyển 5.000.000.000 đồng vào tháng 12/2018. Đợt 2: chuyển 7.404.940.000 đồng vào tháng 3/2019.

Số tiền còn thiếu do ngân sách địa phương chưa được bố trí là: 4.142.309.400 đ (Bốn tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm linh chín ngàn, bốn trăm đồng). Hiện nay, UBND tỉnh đã có Công văn số 8500/UBND-KT ngày 28/10/2022 giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 1. Cử tri xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh có chính sách để thu hút giáo viên tiểu học, mầm non và có chính sách đặc thù cho giáo viên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nội dung này cơ bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ có liên quan.

* Chính sách thu hút

- Để thu hút sinh viên vào ngành sư phạm, Chính phủ đã ban hành chính sách miễn học phí cho sinh viên ngành sư phạm; Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

- Trước đây, các đơn vị đã quan tâm ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các quy định có liên quan để có chính sách thu hút nhân lực (nay đã hết hiệu lực);

 - Căn cứ theo các quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức của Chính phủ, từ nhiều năm nay, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, UBND tỉnh đã phê duyệt tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên với các điều kiện trên chuẩn đào tạo, tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên, có điểm chuẩn đầu vào cao,…

- Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Thời gian trước mắt, theo quy định phân công, phân cấp UBND tỉnh sẽ yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các huyện và các đơn vị sự nghiệp tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên để có đội ngũ giáo viên giỏi.

* Chính sách đặc thù đối với giáo viên: Hiện nay, ngoài các chế độ chung đối với viên chức, thì giáo viên đã có chính sách đặc thù là có phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi nghề.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục có những đề xuất đối với Bộ GD-ĐT, các bộ có liên quan, với Chính phủ có những chính sách để giáo viên có thu nhập từ lương bảo đảm cho cuộc sống và tương xứng với sức cống hiến cho ngành.

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An