Trả lời kiến nghị cử tri về việc dừng khai thác khoáng sản tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn của Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát

Qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Lê Tài Bá - Giám đốc Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát phản ánh Công ty đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn. Sau đó UBND tỉnh yêu cầu dừng khai thác để triển khai Dự án Công ty cổ phần Thực phẩm TH nhưng đến nay chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho Công ty.

Sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản số 535/HĐND-TT ngày 16/12/2021 chuyển ý kiến của cử tri để UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Đàn trả lời, giải quyết. Ngày 14/01/2022, UBND huyện Nghĩa Đàn đã trả lời tại văn bản số 55/UBND-TNMT, trong đó nêu rõ:

Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND.ĐC ngày 23/4/2007 với diện tích được cấp phép là 9,7 ha; được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất tại Quyết định số 474/QĐ-UBND.ĐC ngày 31/12/2008, thời hạn cho thuê đất đến hết ngày 23/4/2012.

Năm 2011, Công ty CPTP sữa TH và Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát đã đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ tính toán, xác định giá trị đất và tài sản trên đất đối với diện tích Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát đang sử dụng để các bên thỏa thuận, thống nhất giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy diện tích 9,7 ha đất Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát đang thuê không nằm trong vùng quy hoạch vùng trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty CPTP sữa TH. Do vậy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nghĩa Đàn chưa có cơ sở tham mưu thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo đề xuất của các Công ty.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 6307/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản trong đó có khu vực mỏ đá bazan núi Tiên, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn do Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát sử dụng.

Năm 2017, UBND huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các khu vực mỏ đã được UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ. Qua kiểm tra, Tổ công tác và UBND huyện Nghĩa Đàn đã giao UBND xã Nghĩa Sơn quản lý đất và phần khoáng sản còn lại của khu vực mỏ theo quy định.

Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1824/UBND-NN điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty CPTP sữa TH, trong đó diện tích 9,7 ha Công ty TNHH khai thác và kinh doanh khoáng sản Nguyên Phát trước đây sử dụng đã được quy hoạch vùng trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty CPTP sữa TH. Đến nay, phần diện tích này đang do UBND xã Nghĩa Sơn quản lý và Công ty CPTP sữa TH chưa hoàn thành các thủ tục thuê đất đối với diện tích nói trên.

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An