Trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thành Vinh, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa về việc tái định cư

Bà Nguyễn Thành Vinh, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa tiếp tục có đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị giải quyết liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện hiện dự án đường giao thông vào Trung tâm xã Nghĩa Hòa, đoạn đi qua xóm 8 và xóm 10 xã Nghĩa Thuận.

Sau khi nhận được các đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thành Vinh, Thường trực HĐND tỉnh đã có Văn bản số 542/HĐND-TT ngày 24/10/2021 chuyển đơn và văn bản số 507/HĐND-TT ngày 13/12/2021 đôn đốc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thành Vinh. Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa đã có văn bản số 199/UBND-TNMT báo cáo nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thành Vinh, trong đó nêu rõ: Thửa đất số 93 tờ bản đồ số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2 và thửa số thửa 101 tờ bản đồ số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2 hộ gia đình bà Nguyễn Thành Vinh đang sử dụng không đủ điều kiện được tái định cư tại chỗ. Do đó UBND thị xã Thái Hoà đã ban hành Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thành Vinh tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2016; phê duyệt phương án phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 25/01/2016. Trường hợp hộ gia đình thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND thị xã Thái Hoà phê duyệt tại Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 thì vị trí để bố trí tái định cư cho hộ gia đình tại khu quy hoạch tái định cư vị trí 3 (khu quy hoạch tái định cư cho dự án). UBND thị xã Thái Hoà sẽ chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã Nghĩa Thuận cùng với hộ gia đình tổ chức bốc thăm đất tái định cư và giao đất theo quy định hiện hành.

Sau khi tiếp tục nhận được đơn của bà Nguyễn Thành Vinh phản ánh về việc chưa nhận được trả lời của Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa, Thường trực Hội đồng nhân dân đã ban hành văn bản số 30/HĐND-TT ngày 09/3/2022 gửi kèm văn bản số 199/UBND-TNMT nêu trên để công dân được biết./.

- Báo cáo nội dung kiến nghị

- Công văn trả lời đơn của công dân

Ban Biên tập

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An