Trả lời đơn của bà Trần Thị Hòa, trú tại xóm 6, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc kiến nghị di dời mương tưới tiêu trên diện tích đất của gia đình

Bà Trần Thị Hòa, trú tại xóm 6 (xóm 11 cũ), xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc phản ánh việc gia đình bà có 02 thửa đất liền kề đã được UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1999. Đến năm 2002, gia đình bà cho Ủy ban nhân dân xã Nghi Kiều mượn đất để làm mương tưới tiêu. Hiện nay, mục đích sử dụng mương tưới tiêu không còn. Bà đề nghị UBND huyện trả lại diện tích đất làm mương tưới tiêu hoặc thu hồi và bồi thường cho gia đình bà.

Sau khi nhận được đơn của bà Trần Thị Hòa, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 22/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc đã có văn bản số 931/UBND-BTD báo cáo việc giải quyết đơn của công dân, trong đó UBND huyện Nghi Lộc đã giao và UBND xã Nghi Kiều trả lời tại văn bản số 436/BC-UBND ngày 19/4/2022, cụ thể như sau:

Vào tháng 6/2021, UBND xã tiếp nhận và xử lý hoàn thiện hồ sơ xin chỉnh lý để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Hòa xóm 6, xà Nghi Kiều. Tuy nhiên sau khi hoàn thiện hồ sơ để công dân nộp tại Trung tâm giao dịch một cửa của huyện Nghi Lộc; ngày 22/7/2021 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc đã thẩm định và trả hồ sơ theo Công văn số 3883/CNVPĐKNL ngày 22/7/2021 với 3 nội dung: Một là “Kiểm tra hệ thống bản đồ 299, sổ mục kê, phán ánh ranh giới hiện trạng sử dụng đất sai lệch so với bản đồ 299, hiện trạng sử dụng đất nằm trên 2 phần đất được giao cho ông Phong thửa 341, ông Tới thửa 341b bản đồ 299 (có hồ sơ kèm theo)”; Hai là “Kiểm tra bản đồ địa chính, hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình và bản đồ 299 phản ánh thửa đất của hộ gia đình ông Đậu Văn Tới (chồng bà Hòa) bị tách thành 2 thửa do cắt đất làm mương thủy lợi”; Ba là “Tổng diện tích của hai thửa 142 và 143 trên bản đồ địa chính là 2.343,2 m2, giảm 144,8m2 so với tổng diện tích của 2 thửa 341, 341b bản đồ 299. Ranh giới phía Nam giáp thửa 145, 147 trên bản đồ địa chính sai lệch với bản đồ 299”.

Sau khi Trung tâm giao dịch một cửa của huyện Nghi Lộc trả hồ sơ cho hộ gia đình bà Trần Thị Hòa phối hợp với UBND xã Nghi Kiều để hoàn thiện các nội dung trên thì ngày 29/9/2021 bà Trần Thị Hòa làm đơn kiến nghị với UBND huyện Nghi Lộc và UBND xã Nghi Kiều chuyển tuyến mương đi qua vườn gia đình sang phía sau đất của gia đình (phía Tây đất của gia đình). UBND xã đã kiểm tra thực tế, hồ sơ, làm việc với gia đình và ban cán sự xóm:

Về nguồn gốc đất: Thửa đất của gia đình bà Trần Thị Hòa do cha mẹ của ông Đậu Văn Tới (chồng bà Hòa) tự khai phá ra để làm đất ở trước năm 1980 đến năm 1989 ông Tới (chồng bà Hòa) nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích trên và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 64-CP của Chính phủ. Đến năm 2005, UBND xã, Ban cán sự xóm 6 (xóm 11 cũ) cùng với hộ gia đình thống nhất quy hoạch và xây dựng tuyến mương tưới nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xóm 11 (cũ) và các xóm lân cận. Việc hiến đất làm mương này đã được hộ gia đình bà Trần Thị Hòa và nhân dân (xóm 11 cũ) thống nhất, sau đó xóm mới xây dựng làm tuyến mương tưới trên. Sang năm 2010 xã Nghi Kiều được đo đạc bản đồ địa chính đã đo theo hiện trạng sử dụng đất của hộ gia và thể hiện trên bản đồ có tuyến mương tưới nước chạy giữa vườn tách thành 2 thửa, thửa số 142 và 143, tờ bản đồ số 24.

Về giấy tờ QSD đất: Năm 1999 UBND huyện Nghi Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị Hòa mang tên ông Đậu Văn Tới (chồng bà Hòa).

Về hiện trạng sử dụng đất: Tuyến mương xây năm 2005 nằm phía trước nhà của nhà bà Hòa (tại thời điểm này nhà bà Hòa nằm phía Tây tuyến mương), đến năm 2018 bà Hòa cho con trai ra ở riêng và xây dựng nhà phía Đông tuyến mương. Do đó khi đo đạc đã đo thành 2 thửa, thửa số 143 bà Hòa đang sử dụng đất ở, còn thửa số 142 đã cho con ra xây dựng nhà ở riêng.

Đối chiếu với hồ sơ địa chính, các giấy tờ liên quan và hiện trạng sử dụng đất; ngày 18/10/2021 và ngày 02/11/2021, UBND xã Nghi Kiều cùng với Ban cán sự xóm 6 và hộ gia đình bà Trần Thị Hòa. Ban cán sự xóm 6 đề xuất giữ nguyên hiện trạng do trước đây gia đình và xóm đã thống nhất hiến đất làm mương. Tuy nhiên gia đình bà Trần Thị Hòa yêu cầu dịch chuyển tuyến mương ra khỏi thửa đất để cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra thực tế tại thửa đất của 3 gia đình, kiểm tra việc sử dụng tuyến mương, làm việc với hộ gia đình và Ban cán sự xóm 6, để đảm bảo tính ổn định lâu dài cho phát triển sản xuất nông nghiệp, UBND xã đã khảo sát, xác định vị trí và trình HĐND xã quyết nghị chủ trương đầu tư xây dựng tuyến mương tưới nước đoạn từ Trại anh Quân đến cổng chào xóm 6 xã Nghi Kiều.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục để triển khai thi công tuyến mương theo đúng quy định, UBND xã giao Ban cán sự xóm, các hộ gia đình vẫn sử dụng tuyên mương chạy qua 3 hộ gia đình để tưới nước phục vụ sản xuất. Khi công trình hoàn thành, việc điều tiết, sử dụng nước sẽ sử dụng tuyến mương mới, không sử dụng đến tuyến mương chạy qua 3 hộ gia đình nói trên.

- Công văn v/v báo cáo giải quyết đơn của công dân

 

Ban Biên tập

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An