Trả lời đơn của bà Đinh Thị Đại, trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bà Đinh Thị Đại, trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc gửi đơn đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phản ánh gia đình bà có đơn và ngày 19/8/1995, Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong đã đồng ý cấp cho gia đình bà thửa đất số 266 tại xóm 4, xã Nghi Phong với diện tích 1.096 m2; gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận được đơn của bà Đinh Thị Đại, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 20 tháng 04 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc đã ban hành văn bản số 901/UBND-BTD trả lời công dân, trong đó có nêu vụ việc đã được Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc ban hành văn bản số 317/UBND-TD ngày 16/02/2022 giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong xem xét, giải quyết theo quy định. Ngày 18/4/2022, Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong có văn bản số 18/BC-UBND về việc trả lời đơn bà Đinh Thị Đại, trong đó Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong đã thành lập tổ công tác để xác minh, kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đinh Thị Đại, kết quả như sau:

      Bà Đinh Thị Đại (vợ Phạm Huy Dũng) là con dâu ông Phạm Huy Hồng đã được Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong giao cho một thửa đất làm thổ cư tại xóm 4 (xóm 10 cũ) xã Nghi Phong. Gia đình bà Đinh Thị Đại đã làm Hồ sơ, gồm có: Đơn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Biên lai thu tiền cấp đất, Đơn xin cấp đất thổ cư mang tên ông Phạm Huy Hồng, Biên bản họp Hội đồng cấp đất xã Nghi Phong, Biên bản xác định mốc giới ranh giới, Biên bản kết thúc công khai, Tờ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 309 ngày 6/8/2019, một số văn bản liên quan về thẩm định của văn phong đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc và tờ khai nghĩa vụ tài chính. Hồ sơ của bà Đinh Thị Đại đã được Ủy ban nhân dân xã xét duyệt năm 2019 và được gia đình nạp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc và được phê duyệt theo tờ trình số 3074 ngày 29/11/2019. Như vậy, bà Đinh Thị Đại có thừa kế một thửa đất từ chồng và có các giấy tờ liên quan cấp đất nêu trên là đúng. Việc bà Đinh Thị Đại có ý kiến Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong không lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà là không đúng (Hồ sơ đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt năm 2019, gia đình mang về bổ sung giấy tờ liên quan).

      Qua kiểm tra và xác minh phiếu thu số 11 ngày 19 tháng 8 năm 1996. Ông Phạm Huy Hồng nộp một suất đất thổ cư số tiền 1.328.000 (một triệu ba trăm hai tám ngàn đồng). Xác minh các chữ ký trong giấy xác nhận của ông Phùng Văn Bình,  ông Đặng Thái Thuyết, ông Nguyễn Lộc Tuất là đúng. Kiểm tra sổ quỹ năm 1996 hiện tại không lưu tại Ủy ban nhân dân xã. Xác minh ông Thuyết - Thủ quỹ thời điểm năm 1989 đến năm 1997 ông không còn lưu lại được đã làm thất lạc sổ gốc. Do vậy, Ủy ban nhân dân xã không có căn cứ để chứng thực nội dung phiếu thu của ông Phạm Duy Hồng. Thửa đất mà bà Đinh Thị Đại đề nghị có một phần đất nằm trong quy hoạch đường mới. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong sẽ căn cứ quy hoạch lập lại hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đinh Thị Đại phù hợp với quy hoạch hiện nay./.  

- Báo cáo v/v giải quyết đơn thư của công dân                                                

                                                               Ban biên tập

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An