pxl20201212101041766mp-16079352739091564451958.jpg
Đường Lê Mao kéo dài, thành phố Vinh, Nghệ An

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Lượng, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã trả lời như sau:

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã cho phép dừng thực hiện dự án xây dựng đường Lê Mao theo hình thức Hợp đồng BT (tại văn bản số 112/UBND-CN); Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Sở Xây dựng và các ngành liên quan thẩm định phê duyệt dự án từ nguồn vốn đầu tư công.

Sau khi hồ sơ dự án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh sẽ chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố (đơn vị chủ trì thực hiện BT-GPMB) phối hợp các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thực hiện dự án xây dựng đường Lê Mao kéo dài.