Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Để chuẩn bị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời, cụ thể như sau:

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Anh Sơn

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Con Cuông

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Cửa Lò

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Diễn Châu

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đô Lương

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hưng Nguyên

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nam Đàn

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nghi Lộc

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quế Phong

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Châu

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Hợp

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quỳnh Lưu

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tân Kỳ

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Thái Hòa

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thanh Chương

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Vinh

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tương Dương

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Yên Thành

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An