bna-mh53-9544.jpg.webp
Quang cảnh cuộc toạ đàm. Ảnh: Mai Hoa

Ôn lại lịch sử 78 năm hoạt động

Tham dự toạ đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo các ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Tại cuộc toạ đàm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh diễn ra vào ngày 24/2/1946 và chặng đường hoạt động 78 năm của HĐND tỉnh trải qua 18 khoá bầu cử.

bna-mh61-8907.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Tiếp đó, ngày 6/1/1946 diễn ra Tổng tuyển cử đầu tiên khắp cả nước bầu ra Quốc hội và ngày 9/11/1946 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946.

bna-mh60-7823.jpg.webp
Đồng chí Bùi Thị Thu Hương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chia sẻ những kỷ niệm và kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Ngày 24/2/1946, cuộc bầu cử HĐND tỉnh cũng được tiến hành thắng lợi với sự tham gia của đại bộ phận cử tri. Kết quả, có 39 đại biểu đã được bầu vào HĐND tỉnh Nghệ An. Ngay sau đó, ngày 23/3/1946, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa I khai mạc phiên họp đầu tiên.

Riêng các địa phương trong tỉnh, do nhiều nguyên nhân, việc tổ chức bầu cử HĐND các cấp không diễn ra trong cùng một thời gian và kéo dài từ ngày 24/2/1946 và hoàn thành vào cuối tháng 5/1946.

bna-mh58-5815.jpg.webp
Đồng chí Cao Thị Hiền - nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Các cuộc bầu cử HĐND các cấp lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực sự là ngày hội lớn của nhân dân Nghệ An; thể hiện lòng yêu nước, niềm tin tưởng sâu sắc với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện ý chí độc lập dân tộc, quyết tâm bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Trên suốt chặng đường 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự hoàn thiện về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và sự nỗ lực không ngừng, HĐND tỉnh Nghệ An đã luôn khẳng định vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi sứ mệnh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

bna-mh48-8653.jpg.webp
Đồng chí Trần Văn Mão - nguyên Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia toạ đàm về kinh nghiệm tiếp nhận, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân. Ảnh: Mai Hoa

Ôn lại kỷ niệm và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động qua các nhiệm kỳ, các đại biểu cũng đã khẳng định nhiều đổi mới về phương thức và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 300 nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại của tỉnh.

Nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiên phong chuyển đổi số trong các hoạt động. Thường trực và các ban HĐND tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, chất vấn; đeo bám, đôn đốc giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn trong phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân sinh; quan tâm tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri kịp thời, có chất lượng...

bna-mh56-8145.jpg.webp
Đồng chí Tôn Thị Cẩm Hà - nguyên Phó trưởng ban Văn hoá và Xã hội HĐND tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, khảo sát của ban HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua các hoạt động, HĐND tỉnh ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò, hiệu lực của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; khẳng định và xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương của dân, do dân và vì dân.

bna-mh51-3409.jpg.webp
Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi mối quan hệ phối hợp trong hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh49-4841.jpg.webp
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao đổi về việc phối hợp điều hoà giữa các cơ quan dân cử với Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động giám sát; đồng thời phối hợp nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri thông qua tiên phong chuyển đổi số của HĐND tỉnh và Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Nỗ lực đáp ứng cao hơn nhiệm vụ trong tình hình mới

Phát biểu tại cuộc toạ đàm, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Truyền thống, kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh suốt 78 năm qua, cùng với chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các đại biểu tại cuộc toạ đàm sẽ tiếp tục là những bài học quý để HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhấn mạnh yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh hiện nay, vừa nhiều về số lượng và tăng về chất lượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cho rằng: Thường trực và các ban HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống 78 năm hoạt động để đổi mới, tăng cường sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động.

bna-mh47-954.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc toạ đàm. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là chất lượng tổ chức kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, phiên giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp dân và đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư của công dân; công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số…

Đảm bảo các hoạt động của HĐND tỉnh, vừa đáp ứng cao hơn nhiệm vụ trong tình hình mới; vừa đáp ứng sự tin tưởng của cử tri, nhân dân trong tỉnh đối với cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

bna-mh50-4185.jpg.webp
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng HĐND tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Muốn vậy, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc được giao; luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể vai trò, trọng trách của người đại biểu mà cử tri, nhân dân gửi gắm, kỳ vọng.

Mai Hoa