Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

6fab1789abcd73932adc.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Thường trực, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Văn phòng đã triển khai và thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra trong năm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáng chú ý là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Kết quả nổi bật như: tham mưu tổ chức thành công 07 kỳ họp HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tham dự 2 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp bất thường; triển khai 04 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, 4 cuộc giám sát và 5 cuộc khảo sát của các Ban HĐND tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề, 02 cuộc khảo sát; tham gia 06 Đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiến hành giám sát tại Nghệ An. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp nhận, xử lý 502 đơn thư công dân gửi đến Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh với nhiều đổi mới; có 3.126 tin, bài đăng tải trên trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Nghệ An, trong đó có 595 bài viết và 2.531 tin, bài dẫn nguồn qua đó tuyên truyền rất tốt hoạt động của cơ quan dân cử, tạo sự quan tâm của cử tri và nhân dân đến hoạt động của cơ quan dân cử và sự gắn bó giữa cử tri và cơ quan dân cử. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tham mưu tổ chức thành công kỳ họp HĐND tỉnh theo hình thức “kỳ họp không giấy”... Mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh với các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ. Qua đó, vai trò, vị thế của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng được nâng lên, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, được dư luận và cử tri đồng tình, đánh giá cao.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, đạt kết quả tích cực. Trong năm, lãnh đạo 04 Chi bộ đại hội đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian kế hoạch đã đề ra, sau Đại hội các Chi bộ đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, chi ủy viên. Chất lượng sinh hoạt các Chi bộ được nâng lên, nhất là sinh hoạt chuyên đề có tính chuyên môn cao, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác.

Hoạt động của Công đoàn có nhiều điểm nhấn với các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tổ chức các hoạt động giao lưu, gắn kết nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày gia đình, Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu, thành lập Câu lạc bộ Dân vũ...

Tại Hội nghị, 09 lượt Đảng viên tích cực tham gia thảo luận về kết quả mà Đảng bộ đạt được trong năm, góp ý vào báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và đề xuất, nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023, tập trung vào những nội dung như: đánh giá việc lãnh đạo phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong công tác phục vụ, hành chính; bổ sung kết quả việc xây dựng các tiêu chí cơ quan đạt chuẩn văn hoá; kế hoạch giúp đỡ xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; mối quan hệ gắn kết giữa Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện; hoạt động của Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đề nghị đánh giá thực trạng các xe ô tô của cơ quan để xây dựng kế hoạch sửa chữa hợp lý... Hội nghị được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

ipiccy_image.jpg
Các Đảng viên phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ đạt được trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đồng chí Thái Thị An Chung, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện bài bản; đào tạo về chính trị và chuyên môn có nhiều kết quả nổi bật, đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của công chức, người lao động được nâng lên. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tập trung giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri và HĐND tỉnh cần giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành để đánh giá công tác giữa nhiệm kỳ và phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND bầu.

Đánh giá năm 2022, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng kết quả đạt được của Đảng bộ toàn diện, rõ nét, nổi bật là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, được các cơ quan nhà nước và cử tri, nhân dân ghi nhận. Những hạn chế, tồn tại của năm 2021 đã cơ bản được khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong năm 2023, Đảng bộ và bản thân mỗi Đảng viên cần tiếp tục nỗ lực, tư duy, đổi mới sáng tạo, trăn trở để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn với yêu cầu ngày càng cao; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong Đảng bộ (Đoàn ĐBQH, Thường trực, Các Ban HĐND tỉnh) trên tinh thần đoàn kết, cộng sự vì nhiệm vụ chung của tỉnh; tiếp tục đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử. Liên quan đến nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023, ngoài hai nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị nghiên cứu tham mưu bổ sung chuyên đề giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri vào 6 tháng cuối năm 2023.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được trong năm 2022, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã tạo sức lan tỏa về hoạt động của cơ quan dân cử, được cử tri và nhân dân đánh giá cao, cũng như tính tiên phong trong chuyển đổi số của HĐND tỉnh. Đồng chí chúc mừng Đảng bộ đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và đề nghị Đảng ủy quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, Đảng bộ nghiên cứu ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo các hoạt động của Đảng bộ; quan tâm lãnh đạo công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Khôi, Bí thư Đảng uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong năm 2022 và đề nghị tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, ngoài các nội dung đã nêu tại Báo cáo tổng kết, đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, nâng cao vai trò của Đảng viên trong từng vị trí việc làm để tạo bước đột phá mới trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong hoạt động chuẩn bị, tổ chức, tham gia kỳ họp, hoạt động giám sát, thẩm tra, hoạt động tiếp xúc cử tri; tập trung nâng cao chất lượng Đảng viên; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình; quan tâm chỉ đạo Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028; phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các chi bộ, các bộ phận trong Đảng bộ; các Đảng viên lãnh đạo quan tâm sinh hoạt chéo tại các Chi bộ khác; tiếp tục chăm lo công tác tư tưởng trong Đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động.

Cũng trong buổi chiều, Hội nghị đã tiến hành công tác khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Chi bộ Hành chính – Tổ chức – Quản trị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 đối với đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh./.