Toàn cảnh một phần nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (Sưu tầm)

Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Với mục đích nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đoàn giám sát sẽ đánh giá việc chấp hành các quy định trong thực hiện Chương trình; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các địa phương; qua đó, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn sẽ triển khai giám sát trong phạm vi từ năm 2021 đến năm 2023 với đối tượng giám sát trực tiếp là UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Nam Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ, Tương Dương; đồng thời kết hợp tiến hành khảo sát một số UBND cấp xã; thôn, xóm, bản và một số cơ sở, tổ chức kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, để đánh giá tình hình triển khai một cách toàn diện nhất, Đoàn sẽ giám sát qua báo cáo đối với 19 sở, ban, ngành liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình và toàn bộ 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: sưu tầm

Dự kiến từ ngày 20/5/2024 đến ngày 14/6/2024, Đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp với UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương nêu trên.