bna-img-9161-1765.jpg Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;…

ĐÁNH GIÁ RÕ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đoàn giám sát sẽ do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi làm trưởng đoàn. Mục đích nhằm đánh giá rõ những kết quả đạt được; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022.

bna-img-8908-2524.jpg

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày dự thảo đề nghị, kế hoạch giám sát về công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, thông qua giám sát sẽ kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn sẽ thực hiện giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh; UBND các đơn vị: Thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Châu và giám sát qua báo cáo đối với các Sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Anh Sơn, Đô Lương, Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò.

bna-img-9031-9186.jpg

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ làm Trưởng đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, đoàn sẽ tập trung giám sát về công tác chỉ đạo, điều hành liên quan đến triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy (đối với UBND tỉnh), của tỉnh (đối với UBND cấp huyện); việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 5158/KH-UB ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; xây dựng, áp dụng các mô hình, sáng kiến; công tác thông tin, tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện…

bna-img-8943-134.jpg

Đồng chí Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính liên quan đến cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, chế độ công vụ tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số.

Phát biểu thảo luận, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lục Thị Liên đề nghị cần xác định vấn đề bất cập và đơn vị nổi cộm trong chậm thực hiện cải cách hành chính để từ đó xác định đối tượng giám sát phù hợp.

bna-img-8956-673.jpg

Đồng chí Trần Đình Toàn - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Đình Toàn đề nghị bên cạnh các nội dụng giám sát theo kế hoạch, đoàn cần tranh thủ thêm các ý kiến hiến kế, góp ý để góp phần đề ra được giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính một cách toàn diện, thực chất hơn nữa.

THAM VẤN THÊM Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh - đơn vị chủ trì, tham mưu cho đoàn giám sát rà soát lại các văn bản, nội dung đảm bảo chặt chẽ; đồng thời, thống nhất mời thêm các cơ quan được giám sát qua báo cáo, dự phiên giám sát trực tiếp của đoàn với UBND tỉnh.

bna-img-9092-2603.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý kết luận nội dung về thành lập đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đoàn giám sát làm việc thêm với các nhà tư vấn, cơ quan như: VCCI, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh… là những đơn vị thường xuyên tiếp cận, hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận các dịch vụ công để lắng nghe phản ánh, trao đổi của họ để có thêm thông tin, dữ liệu nhằm xây dựng giải pháp để đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng qua giám sát.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị, đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính và đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường bám sát kế hoạch, tiến độ để đến tháng 5/2023 sẽ cùng giám sát tại UBND tỉnh. Dự kiến Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đồng chủ trì nội dung cuộc làm việc về 2 nội dung này.

Trên cơ sở thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch, đề cương giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2022.

bna-img-8916-6236.jpg

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đầu tư hoàn thiện hạ tầng, Nghệ An đã và đang quyết tâm tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, thực chất hơn trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư; xây dựng ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp với phương châm: “Nhanh - đúng - hiệu quả”, trên tinh thần “Hỗ trợ - lắng nghe - thấu hiểu - thân thiện - nhiệt tình”.

Tới đây, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các cấp do người đứng đầu cấp ủy làm trưởng ban. Việc thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An thêm một động thái thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Nghệ An trong cải cách hành chính.

Thành Duy