Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

Tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về nội dung chuẩn bị cho phiên giải trình tháng 10/2023.

bna-img-3568-8751.jpg.webp
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo đề nghị của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, để chuẩn bị cho nội dung giải trình, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổng hợp 22 nội dung Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đề xuất.

Trên cơ sở xem xét với các nội dung đã được HĐND tỉnh chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh giải trình; HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh giám sát, khảo sát từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay và tổng hợp đề xuất của các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh về nội dung giải trình, chất vấn năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất lựa chọn nội dung về tình hình thực hiện Dự án liên quan đến giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để tổ chức phiên giải trình.

bna-img-3647-2751.jpg.webp
Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến về nội dung lựa chọn chất vấn tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Quyết định trên xuất phát từ nguyên nhân là do tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh còn diễn ra nhiều nơi, chưa đáp ứng nhu cầu định cư, sản xuất của nhân dân.

Cũng tại phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Theo đó, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong thời gian 2,5 ngày, từ ngày 6/12 đến ngày 8/12/2023 tại thành phố Vinh.

Tại kỳ họp này, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ trình kỳ họp xem xét 35 loại báo cáo, 29 dự thảo nghị quyết.

Trong đó, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 8 loại báo cáo, 4 dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh chuẩn bị và trình 22 loại báo cáo, 25 dự thảo nghị quyết; các ngành liên quan chuẩn bị và trình 5 loại báo cáo.

bna-img-3625-6705.jpg.webp
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại 4 tổ, thảo luận tại hội trường; đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Cụ thể, tại phiên làm việc, Thường trực đã thống nhất lựa chọn 2 nội dung để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh và thực trạng, giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

bna-img-3601-copy-3553.jpg.webp
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo để giải trình tại phiên giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, UBND tỉnh phân công các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo để giải trình tại phiên giải trình vào tháng 10/2023; cũng như trả lời các nội dung được chất vấn tại Kỳ họp thường lệ cuối năm.

Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Theo đó, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 6/11/2023; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ ngày 11/12/2023 đến hết ngày 18/12/2023.

bna-img-3652-3787.jpg.webp
Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về điều chỉnh Danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023; báo cáo công tác dân nguyện của Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2023; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tháng 9, nhiệm vụ tháng 10 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Thành Duy