bna-img-0903-3909.jpg.webp
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;…

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch, đề cương giám sát “việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

bna-img-0927-6008.jpg.webp
Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo về Kế hoạch, đề cương giám sát “việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh các năm 2021, 2022, 2023 đối với UBND tỉnh; một số sở, ban, ngành; UBND một số huyện, thành phố, thị xã; UBND một số xã/phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung giám sát liên quan đến công tác triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận về mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nội dung và hình thức giám sát, thành phần đoàn giám sát và kế hoạch triển khai hoạt động giám sát.

bna-img-0980-8008.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, về phương pháp giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, chuyên đề giám sát này hẹp hơn so với chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An”, nên sẽ tiến hành đi cơ sở; sau đó đoàn sẽ làm việc với UBND tỉnh.

bna-img-0990-3283.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lựa chọn huyện Tương Dương để thực hiện giám sát thay thế huyện Tân Kỳ. Vì Tương Dương là huyện vùng cao khó khăn song có nhiều kết quả xây dựng nông thôn mới. Do đó, cùng với các địa phương được giám sát là Nam Đàn và Yên Thành, thì lựa chọn Tương Dương giám sát để đánh giá rút kinh nghiệm tại địa bàn vùng cao, cũng như xem xét kiến nghị các chính sách đối với các địa phương này.

bna-img-0933-7210.jpg.webp
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, điều hành cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nội dung và hình thức giám sát, thành phần đoàn giám sát và kế hoạch triển khai hoạt động giám sát. Trong đó, thống nhất lựa chọn huyện Tương Dương để giám sát thay thế huyện Tân Kỳ; qua đó đúc rút kinh nghiệm cách làm ở huyện vùng cao trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

bna-img-0873-4807.jpg.webp
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề vào tháng 4/2024 theo đề nghị của UBND tỉnh để thực hiện các phần việc thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời HĐND tỉnh cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

bna-img-0893-8778.jpg.webp
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cuộc làm việc cũng đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 3/2024; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 4 năm 2024; nghe báo cáo công tác dân nguyện tháng 3/2024; nghe và cho ý kiến một số nội dung khác.

Thành Duy