anh-phoi-canh-kcn-hoang-mai-i2022104-622022-2708.jpeg.webp
Phối cảnh Khu công nghiệp Hoàng Mai I. Ảnh tư liệu: P.V

Khu công nghiệp Hoàng Mai II có diện tích là 334,79 ha tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai; có tổng vốn đầu tư là 1.900 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 9/10/2023; tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất.

Theo Quyết định 1164/QĐ-TTg, phần diện tích đất các nhà đầu tư hiện hữu đã thuê đất của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật không tính vào phần diện tích được phép cho thuê lại đất của nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt (nhà đầu tư) chỉ được thực hiện dự án sau khi có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

bna-screen-shot-2023-10-10-at-071231-5691.png.webp
Khu công nghiệp Hoàng Mai II có diện tích là 334,79 ha tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Ảnh: Google Maps

Quyết định số 1164/QĐ-TTg cũng chỉ rõ: Nhà đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai II dành tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật thuê đất, thuê lại đất theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

Trước đó, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cũng là nhà đầu tư khu công nghiệp Hoàng Mai I, tại thị xã Hoàng Mai có tổng diện tích là 264.77 ha. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã hoàn thiện gần như toàn bộ phần kết cấu hạ tầng xây dựng và đã thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài.