Kính gửi: Các cơ quan thông tấn, báo chí

Ngày 14/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An có Thông báo số 106/TB-HĐND.TT về việc triệu tập Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kính gửi các cơ quan báo chí, các nhà báo Thông cáo báo chí về Kỳ họp.

- Tải và xem toàn bộ thông cáo báo chí tại đây

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan đến Kỳ họp, đề nghị liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (qua phòng Dân nguyện – Thông tin) hoặc qua hộp thư điện tử: dannguyenthongtin@gmail.com để được cung cấp, giải đáp.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thông tin, tuyên truyền của Quý cơ quan và nhà báo.

Trân trọng!