Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ nhất – HĐND tỉnh khóa XVII

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để sắp xếp nhiệm vụ công tác và bố trí thời gian tham dự kỳ họp.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 về một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XVII để xem xét các báo cáo liên quan công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

 

Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2016 tại thành phố Vinh.

 

Thường trực HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An