- Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

- ĐBQH đơn vị bầu cử số 1

- ĐBQH đơn vị bầu cử số 2

- ĐBQH đơn vị bầu cử số 3

- ĐBQH đơn vị bầu cử số 4

- ĐBQH đơn vị bầu cử số 5